27. jul – Komora fizioterapeuta donirala zaštitne vizire

0
132

Komora fizioterapeuta Crne Gore je donirala zaštitne vizire fizioterapeutima u Domovima zdravlja (Berane, Cetinje, Ulcinj, Tivat, Kotor, Kolašin, Bijelo Polje, Budva i Pljevlja) i Opštim bolnicama (Pljevlja, Kotor I Bijelo Polje) ,specijalnoj bolnici Risan, centrima za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i drugim institucijama, centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog Centra Crne Gore, Institutu Igalo, privatnim zdravstvenim ustanovama za fizikalnu terapiju primarnog nivoa (PZU Fizio i PZU Pekmen) kao i Domu starih Bijelo Polje.