28. decembar – U toku proces nabavke medicinskih aparata i opreme opredijeljenih iz NKT sredstava

0
23

Sedam zdravstvenih ustanova, kojima su u cilju unapređenja prostornih i tehnoloških kapaciteta i podizanja nivoa zdravstvenih usluga, raspoređena i uplaćena sredstva NKT-a, u ukupnom iznosu od preko 5.000.000,00 eura, pokrenule su procedure za nabavku potrebnih medicinskih aparata.

Na osnovu Odluke Vlade o raspodjeli ovih sredstava, opštim bolnicama u Beranama i Kotoru, koje su planirane da budu regionalni zdravstveni centri za sjever i jug države, za kupovinu angio sale i mamografa opredijeljeno po 1.294.700,00 eura, odnosno ukupno 2.589.400,00 eura. Opštoj bolnici Bar, za magnetnu rezonancu i drugu nedostajuću opremu uplaćeno je 758.809,08 eura, dok je Opštoj bolnici Bijelo Polje dodijeljeno 259.640,00 eura, Specijalnoj bolnici Risan 325.246,25 eura, a Domu zdravlja Cetinje 330.000,00 eura, namijenjena za rekonstrukciju objekta. Kliničkom centru Crne Gore, opredijeljena su NKT sredstva u ukupnom iznosu od 644.937,91 eura i to za video endoskopski stub sa 4K monitorom,  60.516,83 eura, za komoru za citostatike, softver sa licencama za doktore  463.000,00 eura i za neonatalni skrining 121.421,08 eura.

Sredstva su namjenski i prema prioritetima podijeljena ovim zdravstvenim ustanovama s ciljem da građani što prije osjete benefite njihove primjene, koji će se prije svega ogledati u dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti, jer će veoma složene i sofisticirane dijagnostičke procedure uskoro moći da urade mnogo brže i jednostavnije, u svom mjestu stanovanja.

Nabavkom opreme za angio sale, bolnice u Beranama i Kotoru, koje su pokrenule tenderske procedure, postaće centri za invazivnu hemodinamsku obradu kardiovaskularnih bolesnika i time stvoriti uslove za razvoj savremene kardiologije na sjeveru i jugu Crne Gore. Takođe, u velikoj mjeri smanjiće se upućivanje kardioloških pacijenata iz sjevernih i južnih opština u Angio centar Kliničkog centra Crne Gore, koji je do sada bio jedina ustanova u kojoj su se obaljale ove procedure.

Opšta bolnica Berane završila je i proceduru za nabavku savremenog mamografa, a ovih dana očekuje se potpisivanje ugovora sa dobavljačem, dok je kotorska bolnica objavila tender za nabavku ovog dijagnostičkog aparata. S obzirom da je mamografija primarni skrining test u prevenciji karcinoma dojke, ovaj program proširiće se na cijelu državu, s krajnim ciljem da se što više žena uključi u skrining, kako bi se ova maligna bolest otkrila u ranoj fazi, kada je uspješnost liječenja značajno veća.

I nabavkom magnetne rezonance za Opštu bolnicu Bar, veoma važnog aparata u dijagnostici, smanjiće se upućivanje pacijenata u KCCG, a i ostala nedostajuća oprema, koja će biti kupljena od sredstava NKT-a unaprijediće rad i pružanje usluga u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Nabavka za pomenutu medicinsku opremu je u toku, odnosno tenderi će biti raspisani do kraja tekuće nedelje.

Tender za nabavku digitalnog RTG za Opštu bolnicu Bijelo Polje je završen i u toku je procedura oko pripreme potpisivanja ugovora, a u toku je i postupak za nabavku sanitetskog vozila.

RTG digitalni aparat, kroz NKT sredstva dobiće i Specijalna bolnica u Risnu zbog specifičnosti pacijenata koji se liječe u ovoj ustanovi. Pored RTG aparata, ova bolnici dobiće i novi, savremeni reanimobil, neophodan s obzirom na svakodnevne potrebe za transport teških pacijenata vozilo je ustanovi neophodno. Ova ustanova je ušla u proceduru nabavke pomenute medicinske opreme, odnosno tender za RTG aparat je objavljeni, dok je izrada tenderske dokumentacije za nabavku reanimobila u toku.

Dom zdravlja Cetinje raspisao je tender za rekonstrukciju objekta, pa se početak radova očekuje krajem januara početkom februara, dok su u KCCG, objavljeni tenderi za opremu koja će se kupiti, kroz sredstva NKT-a.