28. februar – Početak primjene Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji 8. jun

0
204

Nova zakonska rješenja u vezi sa medicinski potpomognutom oplodnjom u praksi treba da zažive od 8. juna 2022. godine. To je rok koji je decidno propisan u prelaznim i završnim odredbama zakona u kojima se navodi da će se propisi za sprovođenje Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji “(Službeni list CG”, br. 145/21) zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (8. januar 2022. godine).

Ipak, cijeneći izuzetan značaj ovog pitanja Ministarstvo zdravlja će uložiti dodatne napore da se podzakonska akta na osnovu Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji donesu u što skorije vrijeme, odnosno u kraćem roku od zakonskog.

Informišemo kompletnu javnost da Ministarstvo zdravlja intenzivno radi na inicijalnoj pripremi podzakonske regulative koju je potrebno donijeti na osnovu ovog zakona, a u toku je i postupak obrazovanja Komisije za MPO, kao posebno stručno savjetodavno tijelo za praćenje i kontrolu postupaka MPO, koje će između ostalog, učestvovati i u izradi propisa koji se donose na osnovu ovog zakona, saopštili sui z ministarstva zdravlja.

Ističu da su ponosno što je Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji ujedinio poslanike Skupštine Crne Gore kao rijetko koji propis do tada.

– Ovo je samo jedan od doprinosa Ministarstva zdravlja usvajanju evropske doktrine koji će, na duže staze, ojačati svijest, prvenstveno, žena i unaprijediti njihov društveni status u Crnoj Gori, kazali sui z ministarstva zdravlja.

Novim zakonskim rješenjima koja su donešena 31.12.2021.godine – Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonom o medicinski potpomognutoj oplodnji značajno su proširena prava građana Crne Gore/osiguranika na medicinski potpomognutu oplodnju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Ovim zakonom propisuju se uslovi i način obavljanja postupaka medicinski potpomognute oplodnje, vrste postupaka MPO, dobijanje ljudskih polnih ćelija, polnih tkiva i embriona za primjenu postupaka MPO, kao i druga pitanja od značaja za ove postupke.

Ovim zakonom su takođe proširena prava na medicinski potpomognutu oplodnju u odnosu na ranije zakonsko rješenje, a pod uslovima i na način propisan zakonom.