25. februar – Do nalaza i uputa na jedan klik

0
140

Zahvaljujući intenzivnim naporima Ministarstva zdravlja, građani Crne Gore, koji imaju zdravstveno osiguranje, tokom ove godine će prvi put imati sve informacije iz svojih zdravstvenih kartona i to preko aplikacije za mobilne telefone čija će izrada biti inicirana u narednom periodu. To znači da više neće morati da čuvaju nalaze, upute i slično, u fasciklama jer će im biti dostupni, u svakom trenutku, i to na “jedan klik”.

Ministarstvo zdravlja Crne Gore je načinilo prvi korak – stupio je na snagu Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja osnovne medicinske dokumentacije. To je prvi put da se u Crnoj Gori definiše pravna regulativa i sadržaj Elektronskog zdravstvenog kartona. Nakon što pravne procedure budu završene, uslijediće i praktična primjena koja se očekuje u narednom periodu.

Pravilnikom je omogućeno da građani imaju jedinstveni elektronski zdravstveni karton sa podacima iz svih zdravstvenih ustanova, koji će im biti dostupni u svakom trenutku.

Elektronski zdravstveni karton pacijenta sadrži podatke sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite o prirodi bolesti i zdravstvenom problemu pacijenta zbog kojeg se obratio izabranom ljekaru,  podatke sa sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite o izvršenoj dijagnostici, pregledima i preduzetim mjerama u liječenju, druge podatke o zdravstvenoj zaštiti (nalazi, izjave, mišljenja i sl.), kao i podatke iz medicinske dokumentacije koja nastane tokom pružanja zdravstvene zaštite kod drugih davalaca zdravstvene zaštite ili prilikom pružanja zdravstvene zaštite van Crne Gore. U jedinstvenom kartonu naćiće se i podaci iz privatnih klinika čija dostupnost bi pomogla u bržem dijagnostikovanju određenih bolesti.

– Da bi pacijent pravovremeno dobio potrebno liječenje najbitnija je koordinacija i razmjena informacija, u čemu će elektronski zdravstveni karton znatno doprinijeti i pomoći.

Najveći dosadašnji nedostatak zdravstvenog sistema bio je elektronska nepovezanost i nemogućnost razmjene podataka između ustanova svih nivoa zdravstvene zaštite zbog čega su u gubitku bili pacijenti i građani Crne Gore. Usljed takvog nedostatka otežana je bila i umnnogome usporena razmjena informacija između izabranih doktora i ljekara specijalista o zdravstvenom stanju, oboljenjima, prethodnim liječenjima pacijenta, a time i dostupnost zdravstvenih podataka i pacijentima i ljekarima što je u nepovoljan položaj dovodilo pacijente i građane kao ključne korisnike cjelokupnog zdravstvenog Sistema – kazao je Aleksandar Sekulić, generalni direktor Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja.

Jedan od prioriteta Elektronskog zdravstvenog kartona, pored dostupnosti podataka građanima i ljekarima, je i sigurnost zdravstvenih podataka građana, o čemu će se u skladu sa propisima posebno voditi računa. Biće utvrđeno kojim podacima pristupa pacijent, kojim pristupa izabrani ljekar, kako pacijent daje autorizaciju, kako izabrani ljekar daje tu autorizaciju drugim ljekarima u sistemu i ostalo.