28. novembar – Manje uputa za Srbiju

0
308

Liječenje crnogorskih osiguranika van zemlje do sada je državu koštalo nešto više od 4,7 miliona eura. Ipak, podaci Fonda za zdravstveno osiguranje pokazuju da je u periodu januar septembar tekuće godine na liječenje u inostranstvo upućeno 2.869 osiguranika, što je u odnosu na isti period 2017. godine manje za 599 građana. Istovremeno, opada broj građana koji se liječe u susjednoj Srbiji, dok je u porastu broj uputa za liječenje u drugim državama. – U 2018. godini upućen je manji broj osiguranika na liječenje u inostranstvo u odnosu na 2017. godinu. Preliminarni podaci pokazuju da je u periodu januar – septembar 2018. godine na liječenje u inostranstvo upućeno 2.869 osiguranika, što je u odnosu na isti period 2017. godine manje za 599 ili za 17,27 odsto. Smanjen je broj upućenih u Srbiju za 684, a povećan broj upućenih na liječenje u druge države – kazao je prvi čovjek Fonda zdravstva Sead Čirgić. Od 2.869 izdatih uputa, na liječenje u Srbiju upućeno je 2.457, a u ostale države u inostranstvo 412 osiguranika. Istovremeno, kaže povećan je broj liječenih i troškovi liječenja u Crnoj Gori, prvenstveno u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji Kliničkom centru, bolnici Codra i privatnim zdravstvenim ustanovama, sa kojima Fond ima zaključen ugovor. – Osiguranici su upućivani u Tursku u Kliniku Acibadem, sa kojom Fond ima zaključen ugovor, Hrvatsku, BiH Republika Srpska, Njemačku, Sloveniju, Italiju i druge zemlje. Upućivanje u druge države (bez Srbije) se odnosi na dijagnostičke procedure PET CT, za HLA tipizaciju biopsiju bubrega, IMRT zračnu terapiju i druge ciljane zračne terapije, transplantacije, liječenje oboljelih od teških bolesti iz oblasti hematologije, neurohirurgije, genetička ispitivanja i drugo – precizirao je Čirgić.