28. oktobar – REALIZOVANA NACIONALNA KONFERENCIJA O KORUPCIJI U ZDRAVSTVU

0
348

Nacionalna konferencija pod nazivom „Korupcija u zdravstvenom sistemu – potencijalni rizici i mjere za njihovo prevazilaženje” realizovana je 18. oktobra, u Podgorici. Organiza­tor događaja bio je Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), a učešće u događaju imalo je i Ministarstvo zdravlja Crne Gore.

Ukazujući na visoko ocijenjenu eksponiranost zdravst­venog sistema ovom vidu ugroženosti, ministar zdravlja doc. dr Miodrag Radunović istakao je u svom pozdravnom govoru: -Korupcije ima vjerovatno na svim nivoima. Ja mislim, mnogo manje nego što je percepcija javnosti, ali mislim da je važnije kako sistemski da stanemo na put tome, da dovedemo sistem do tog nivoa da mogućnost koruptivnog djelovanja bude svedena na minimum.

– U svojim dosadašnjim javnim istupanjima sam više puta istakao obavezu i riješenost, kako svoju lično, i institucije na čijem sam čelu, u suzbijanju korupcije u zdravstvu. Osnovni razlozi za to su u samoj suštini časnog obavljanja ljekarskog poziva, kodeksa ljekarske etike, ali i obavezujućih dokumenata i političkih opredjeljenja državnih struktura da se suprotstave svim radnjama koje dovode do urušavanja zdravstvenog sistema i napretka unapređenja zdravstvenog sistema postignutog u proteklom periodu – naveo je on. U okviru opsežnog izlaganja, ministar Radunović je detaljno ukazao na brojne aktivnosti koje se u cilju suzbijanja ovog problema preduzimaju na nivou zdravst­venog sistema.

Predavanje na ovom skupu imao je i prim. dr Kenan Hrapović, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, dr Budimir Stanišić, direktor JZU „Apoteke Crne Gore-Montefarm” i dr Milan Mijović, direktor Kliničkog centra Crne Gore. Konferenciji su prisustvovali i Mina Brajović, šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Crnu Goru, dr Milorad Drljević, direktor Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, Mersad Mujević, direktor Direkcije za javne nabavke, Zlatko Vujović, predsjednik UO CEMI-a, kao i Pijus Fišer, ambasador Njemačke u Crnoj Gori.