svijet septembar 2022

29. avgust – Žene koje uđu u ranu menopauzu su u dvostruko većem riziku od preuranjene smrti – SAD

/Objavio / 0