svijet septembar 2022

30. avgust – Zbog covid 19 zatvarili više od četiri miliona ljudi – Kina

/Objavio / 0