29. jun – Nacionalna strategija za bolesti zavisnosti u završnoj fazi – Hrvatska

0
94

Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je da je nova Nacionalna strategija djelovanja na području zavisnosti u završnoj fazi, upozorivši na negativne trendove konzumacije droga, cigareta i alkohola koji narušavaju kliničku sliku nacije.

Temeljne odrednice nove Strategije biće predstavljene uskoro na okruglom stolu Sistem prikupljanja podataka i praćenja javnih politika na području zavisnosti – izazovi i potrebe, koji će se održati u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja.

– Cijena zavisnosti o drogama koju plaćaju građani u Hrvatskoj i ostalim zemljama u EU vrlo je visoka, sa zavisnošću su povezana finansijska izdvajanja za javno zdravlje – istakao je Beroš povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama.

Zavisnosti o drogama, dodao je, jedna su od najdugotrajnijih prijetnji našem društvu koja direktno i indirektno utiče na živote miliona ljudi, a borba protiv zavisnosti zahtijeva uspostavljanje multidisciplinarnog i integrisanog pristupa na nacionalnom, lokalnom i međunarodnom nivou.

Vlada će u roku od 30 dana od prihvaćanja Strategije u Saboru donijeti Akcijski plan djelovanja na području zavisnosti 2022. – 2026. kojim će se odrediti konkretni koraci u sprovođenju definiranih mjera, ističe se u saopštenju.

Prema podacima Evropskog istraživanja o pušenju, konzumiranju alkohola i droga među učenicima, Hrvatska je iznad evropskog prosjeka po konzumiranju ilegalnih droga među mladima, navodi se.

– Konkretno, 21 posto učenika navodi da je barem jednom u životu probalo drogu, od kojih je najčešći kanabis. Takođe, prema uzimanju novih psihoaktivnih supstanci, Hrvatska je iznad evropskog prosjeka s 5,1 posto naspram 3,4 posto u EU – dodaje se.

Posebno je alarmantan podatak Istraživanja o zdravstvenom ponašanju učenika koje pokazuje da je ukupno 17 posto petnaestogodišnjaka najmanje jednom u životu probalo marihuanu, što je gotovo svaki peti učenik te starosti.

– Negativni trendovi u konzumiranju droga, dinamično tržište koje velikom brzinom proizvodi nove psihoaktivne supstance umnožavaju zdravstvene rizike građana, što negativno utiče na kliničku sliku nacije – upozorava Beroš, dodajući da je Nacionalna strategija usklađena s Nacionalnim planom razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine kao i reformskim mjerama koje su, uz ostalo, usmjerene na preventivne aktivnosti i usvajanje zdravih životnih navika. Hina