29. jun – Najsavremeniji transkrinijalni magnetni stimulator u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja – Srbija

0
75

U okviru projekta Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila, koji realizuje organizacija uz podršku njemačke vlade organizacija Help je, Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Univerzitetskog kliničkog centra Niš donirala opremu u vrednosti 7,1 milion dinara.

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja UКC Niš, dobio je najsavremeniji transkrinijalni magnetni stimulator sa pratećom opremom. Ovo je prema riječima ljekara Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, prvi ovakav aparat u državnom zdravstvu Srbije.

– Donacija je jako značajna i u neku ruku predstavlja krunu saradnje sa Helpom i vladom Njemačke, koja traje sada više od 15 godina i tokom koje je realizovano više projekata u ukupnoj vrijednosti od oko 250.000 eura. Projekti su bili usmjereni na nove dijanostičke i terapijske mogućnosti, na poboljšanje uslova rada i u krajnjem ishodu na podizanje nivoa kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga. Veoma smo zahvalni što su prepoznate potrebe našeg centra i pacijenata, posebno onih najmlađih. Iz ugla struke, za nas je ova donacija jako značajna jer nam donirani aparat omogućava da idemo u korak sa psihijatrijom u svijetu i da pratimo i koristimo najsavremenija dostignuća medicine – istakao je rukovodilac Centra za zaštitu mentalnog zdravlja UКC Niš dr Vladimir Đorđević.

Osnovni cilj ove donacije i Help projektne aktivnosti je obezbeđivanje opreme za unaprjeđenje dijagnostike i terapeutskih procedura u zaštiti mentalnog zdravlja stanovništva.

– Cilj organizacije Help je da što je više moguće unapredi život osjetljivih kategorija stanovništa kojim se inače u Srbiji bavi. Ono što je značajno jeste to da mi već imamo neke porodice koje su kroz ovaj projekat dobile podršku i pomoć Centra za mentalno zdravlje ali nadamo se da ćemo na nivou cijele Srbije uspjeti značajno da doprinesemo rješavanju ovog važnog problema – rekla je prilikom uručenja donacije, senior menadžer za ekonomski razvoj Help Hilfe zur Selbsthilfe Maša Bubanj.

Inače, transkrinijalni magnetni stimulator koji je doniran Centru za zaštitu mentalnog zdravlja, je prvi aparat ove vrste u nekoj od državnih zdravstvenih ustanova u Srbiji i predstavlja najnovije dostignuće u tretmanu brojnih mentalnih i neuroloških bolesti.

– Radi se o aparatu koji funkcioniše po principu magnetne stimulacije mozga kroz jednokratne ili ponavljajuće magnetne impulse koji utiču na moždanu aktivnost i primjenljiv je i dokazano efikasan kod brojnih mentalnih poremećaja i stanja. Aparat ima pored terapijskih i brojne dijagnostičke mogućnosti. Najčešće se upotrebljava kod depresije koja je rezistentna na ljekove, ali se koristi i kod liječenja mnogih drugih psihijatrijskih poremećaja i bolesti i u sadejstvu sa određenim ljekovima, efikasnost liječenja je superiorna. Primenljiv je kako kod djece tako i kod odraslih pacijenata – kazao je dr Miodrag Stanković.

Prema rečima rukovodstva Centra za zaštitu mentalnog zdravlja UКC Niš, u toku je obuka za rad sa transkrinijalnim magnetnim stimulatorom, a očekuje se da će najkasnije do jeseni početi i njegova puna primjena u Centru. Niške Vesti