29. maj – Uvode obavezne sistematske preglede za sve punoljetne građane – Hrvatska

0
85

U skoro vrijeme planira se uvođenje obaveznih, za građane besplatnih, opštih sistematskih pregleda, kako bi se na vrijeme otkrile bolesti i time spasili brojni životi, ali i povećao kvalitet zdravog života građana.

Riječ je o paketu reformskih mjera koje se odnose na preventivu, u sklopu kojih Ministarstvo zdravstva pokreće sistematske preglede za sve građane koji će se ciljano sprovoditi po dobnim grupama i polu, a obavljati se ili jednom godišnje ili jednom u dvije godine, zavisno o starosnoj grupi.

Uz navedene sistematske preglede koji će biti organizovani u okviru jednog dana, bez potrebe za dugim izostancima s posla ili čekanjima unutar sistema, novost je i mogućnost da pacijent ocijeni pregled.

Odluku će u skoro vrijeme donijeti struka, uz Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravlje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), koje bi preglede finansiralo u okviru zdravstvene zaštite.

Trenutno se radi i na sastavljanju obuhvata pregleda na osnovi najčešćih zdravstvenih potreba koje imaju svi građani. Pregledi bi, dakle, bili besplatni ali i obavezni, no zasad se ne spominje što ako neko ne vodi brigu o zdravlju i propusti pregled.

Nažalost, Hrvatska u odnosu na prosjek EU trenutno ima loše rezultate, tako da loše navike direktno utiču na narušavanje zdravlja. U odnosu na EU u kojoj su prehrambeni rizici na 17 posto, u Hrvatskoj su na 22. Tri posto više imaju pušača od prosjeka EU, vazduh je dva posto više zagađen, a po konzumiranju alkohola u evropskom su prosjeku.

Ne stoje dobro ni po pitanju debljine, pa čak 65 posto Hrvata ima povišen BMI (indeks tjelesne mase) dok ga u Evropi ima 53 posto stanovnika. Prema ovome, reforma zdravlja počiva na zaokretu prema prevenciji te, osim sistematskih pregleda, uključuje i jačanje trenutnih nacionalnih preventivnih programa kroz reviziju postojećih i uvođenje novih, kao i nove programe u školama i vrtićima kojima je zadatak dodatno potsticati brigu o zdravlju od najranije starosti. Jutarnji list