29. mart – Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju oralnog zdravlja – Hrvatska FOTO 3

0
275

Sastanak Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju oralnog zdravlja, koji su organizovali Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva održan je u Slavonskom Brodu. Sastanak je bio usmjeren javnozdravstvenim aspektima unapređenja oralnog zdravlja, ulozi primarne sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, te multidisciplinarnom pristupu.
Uz stručne teme o važnosti i povezanosti oralnog i opšteg zdravlja, promociji oralnog zdravlja, ranog otkrivanja oralnog karcinoma, matičnim ćelijama i predavanju o projektu promocije oralnog zdravlja za slijepe i slabovide osobe prezentovan je i program Zubna putovnica.