30. decembar – Zavodu za Hitnu medicinsku pomoć isporučena tri sanitetska vozila

0
120

Zavodu za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore isporučena prva tri od dvanaest specijalnih sanitetskih vozila.

Bužetska sredstva predviđena za ovu namjenu iznosila su 421 080 eura sa PDV om.

Vozila će biti biti proslijeđena jedinicama za Hitnu medicinsku pomoć u Žabljaku, Kolašinu i Mojkovcu.

Ostala vozila će biti dostavljana u kontinuitetu do 24. 02. 2022. godine kada će jedinice Zavoda raspolagati novim vozilima koja su opremljena savremenom medicinskom opremom, sve u cilju poboljšanja i podizanja nivoa zdravstvene zaštite.