30. januar – ČVRŠĆA SARADNJA CRNE GORE I RUMUNIJE

0
331

Ministar zdravlja Crne Gore prof. dr Miodrag Radunović ugostio je novoimenovanog ambasadora Rumunije u Crnoj Gori Ferdinanda Nagija i tom prilikom ga upoznao sa aktivnostima i inicijativama Ministarstva zdravlja, sa posebnim osvrtom na strateška dokumenta i aktuelne projekte reformskih aktivnosti u oblasti zdravstva.

Sagovornici su istakli da je prijateljstvo dva naroda dodatno osnaženo nakon saobraćajne nesreće prošle godine koja se dogodila u mjestu Grlo u Crnoj Gori, uz zajedničku ocjenu da je zdravstveni sistem, kao i uvijek do sada, položio ispit humanosti, stručnosti i profesionalnosti sa ciljem da se umanje posljedice te tragedije.

Rumunski ambasador podržao je reformske procese u Crnoj Gori na putu ka Evropskoj uniji, te ponovio svoju i punu spremnost Rumunije da nastavi sa podrškom Crnoj Gori. Ambasador Nagi je ponudio direktnu asistenciju u vezi sa pregovaračkim poglavljem 28, koji se odnosi na zaštitu potrošača i zdravlja, budući da je koordinirao aktivnostima na ovom polju kada je Rumunija bila u predpristupnom procesu.

Iskazao je i spremnost Rumunije da pruži punu podršku daljim reformskim procesima Crne Gore u oblasti zdravstva, posebno u oblasti razvoja službe hitne medicinske pomoći i zdravstvene zaštite u vanrednim situacijama.

Učesnici sastanka su se složili da, u cilju snaženja bilateralne saradnje, razmjene znanja i iskustva u procesu reformi zdravstvenih sistema, obnove bilateralnu saradnju kroz potpisivanje memoranduma o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Rumunije u oblasti zdravstvene i medicinskih nauka.