30. septembar – U CALIMS ODRŽANA RADIONICA O PREDLOGU PRAVILNIKA O OBILJEŽAVANJU LJEKOVA I BROŠURA O POTROŠNJI LJEKOVA

0
499

110Agencija za ljekove i medicinska sredstva u saradnji sa kancelarijom Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, održla je u prostorijama CALIMS, radionicu namijenjenu odgovornim osobama na regulatornim poslovima kod nosilaca dozvole za stavljanje lijeka u promet i uvoznika.

Na radionici je mr ph Željka Bešović predstavila Predlog pravilnika o obilježavanju ljekova, čije usvajanje je predviđeno u skladu sa odredbama Zakona o ljekovima (Sl. list CG br. 56/11) i očekuje se do kraja 2015. godine.

Na radionici je mr ph Lidija Čizmović predstavila brošuru CALIMS o potrošnji ljekova za period 2013 – 2014 godine. CALIMS prikuplja i obrađuje podatke o potrošnji ljekova od 2009. godine, u skladu sa metodologijom SZO.