30. septembar – MINISTARSTVO ZDRAVLJA DONIJELO ETIČKI KODEKS

0
441

109Ministarstvo zdravlja, kao državni organ koji vodi računa o svom poslovnom imidžu, a na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, broj 38/11) i člana 20. Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika Vlade Crne Gore („Službeni list CG“, broj 20/12) donio je ETIČKI KODEKS, koji ima za cilj očuvanje, afirmaciju i unaprjeđenje dostojanstva i ugleda službenika i namještenika i povećanje povjerenja građana u rad Ministarstva zdravlja.

ETIČKI KODEKS štampan je na crnogorskom i engleskom jeziku i dostavljen zaposlenima, kako bi ih stalno podsjećao da obavljajući svoj posao u kontinuitetu treba da poštuju i primjenjuju i etička pravila. Zaposleni u Ministarstvu zdravlja treba da obavljaju poslove odgovorno, čestito i efikasno, prema profesionalnim standardima, a u odnosu sa strankama i nadležnima da se ophode sa dužnom pažnjom, poštovanjem, ljubaznošću i uvažavanjem.

Ministarstvo zdravlja je Etički kodeks dostavilo i svim zdravstvenim ustanovama, koji im može poslužiti kao model za donošenje kodeksa za ustanovu kojom rukovode, a koji je prilagođen njihovim zaposlenima i načinu rada i funkcionisanja.