27. septembar – ZAVRŠEN TREĆI CIKLUS KAMPANJE ISPRAVI SE I VJEŽBAJ

0
387

Treći ciklus kampanje “Ispravi se i vježbaj!” se završio 27. septembra 2015.g. u sali za fizičko vaspitanje OŠ “Narodni heroj Savo Ilić” u Kotoru i u multimedijalnoj sali opštine Tivat. Aktivnosti su počele u 10h a završile u 14h. U ovom periodu su uspješno urađeni pregledi 123 đeteta. Preglede su obavljali fizioterapeuti (specijalisti primijenjene fizioterapije), na osnovu kojih smo popunjavali Evaluacioni list koji sadrži, pored osnovnih, sljedeće podatke: tjelesna visina, tjelesna težina, položaj glave, položaj ramena, Scapulae alatae, donji uglovi lopatica, Lorencovi trouglovi, položaj savijenih laktova, linije struka, nagib karlice, kontraktura m.iliopsoas-a, dužina nogu, sumnja na genu valgum, sumnja na genu varum, prisustvo spuštenog svoda stopala, valgiditet Ahilove tetive, valgiditet nožnog palca, gibozitet/napetost PVM u pretklonu, korekcija skoliotične krivine elevacijom ruke.

Evaluacioni listovi su numerisani i izrađeni na indigovanom papiru tako da su jedan primjerak (original) ovog lista dobili roditelji.