31. decembar – Preglede kod ljekara zakazivaćemo putem aplikacije

0
307

Jedan od izazova 21. vijeka u oblasti zdravstva predstavlja primjena softverskih rješenja koja donose benefite, kako za pacijente, tako i za medicinsku struku. Razvoj softverskih rješenja u zdravstvu predstavlja važan razvojni zadatak kojem je cilj praćenje kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti medicinskih usluga, kao i analiza dobijenih podataka, odnosno njihovo upoređivanje i usklađivanje s praksom drugih evropskih zemalja.
Korišćenje IT tehnologije u zdravstvu se nameće kao realna potreba u cilju efikasnog upravljanja ograničenim resursima uz održavanje visokog stepena kvaliteta zdravstvene usluge. U poslednjih 15 godina, Fresenius dijalizni centri koriste EuClid savremenu, naprednu kliničku bazu podataka u okviru koje se evidentiraju detaljna preskripcija za svakog pacijenta i dijalizni tretmani. U bazi, anonimno, može se vidjeti potrošnja dijaliznog materijala, kao i svi drugi parametri tretmana, čime se, izuzev podataka o stanju pacijenta i njegove bolesti, dobija i široka baza informacija o propisanom tretmanu hemodijalize, toku liječenja, terapiji i medicinskim parametrima stanja.
Nakon višegodišnje primjene softverskih rješenja, koja u svom fokusu imaju potrebu da se lakše i efikasnije upravlja dijaliznim centrom, savremene tendencije nameću potrebu za softverom koji se fokusira na pacijenta. To podrazumijeva razvoj i primjenu aplikacija koje su dostupne preko mobilnih telefona i tableta. Informatička rješenja dostupna su pacijentima i nihovom okruženju. Budućnost su i teme kao što su telemedicina, dijagnostika putem aplikacija, onlajn savjetovanja i personalizovana terapija.
Digitalizacija zdravstvenog sistema je praktično neophodna. Važna je zbog efikasnosti upravljanja zdravstvenim ustanovama. Primjena softverskih rješenja menadžerima u zdravstvu omogućava kontrolu efikasnosti svih elemenata u procesu.