4, 5. jun – JOŠ DVIJE TRANSPLANTACIJE USPJEŠNO OKONČANE

0
303

Nakon uspješno obavljenih transplantacija bubrega, još dva pacijenta Kliničkog centra Crne Gore otpuštena su na dalje kućno liječenje. – Pacijenti kod kojih su četvrtog i petog juna ove godine u Kliničkom centru Crne Gore – Podgorica urađene trans­plantacije bubrega, danas su otpušteni na dalje kućno liječenje. Pacijentu iz Nikšića bubreg je donirala njegova sestra, dok je , pacijentkinji iz Bijelog Polja donor bio otac. Operacije su obavili crnogorski i hrvatski ljekari, a oba pacijenta, kao i njihovi donori, dobro su podnijeli operativne zahvate i ljekari su zadovoljni njiho­vim oporavkom – navodi se u izvještaju Kliničkog centra. U nastavku obavještenja podsjeća se da je od započinjanja projekta transplantacije bubrega u Crnoj Gori, u Kliničkom centru Crne Gore uspješno obavljeno sedam transplantacija. – Prve dvije trans­plantacije su obavljene 25-og i 26-og septembra 2012. godine, zatim dvije 19-og i 20-og februara, jedna 18-og aprila i dvije 04-og i 05-og juna ove godine. Izuzetno smo zadovoljni kontinuit­etom transplantacija bubrega i dobrim rezultatima samih trans­plantacija koje smo dosad obavili – navodi se dalje.

Sljedeći ciklus transplantacija planiran je za kraj septem­bra i početak oktobra ove godine. U cilju isticanja značaja ovih projekata najavljeno je i da će na godišnjicu uvođenja ove metode liječenja u Kliničkom centru Crne Gore, u Bečićima biti organizo-van XIV kongres Društva ljekara Crne Gore, čija će glavna tema biti transplantacija bubrega. Zasluge za ovakav uspjeh dobrim dijelom pripadaju članovima transplantacionog tima: nacionalnoj koordinatorki transplantacionog programa prof. dr Marini Ratković, načelnici Odjeljenja za nefrologiju sa hemodijalizom, doc. dr Petru Kavariću, direktoru Klinike za urologiju i nefrol­ogiju KC CG, te hrvatskom urologu prof. dr Željku Kaštelanu.