04. april – Ministarka zdravlja u radnoj posjeti OB Cetinje i DZ Budva

0
72

– Osavremenjavanje medicinske opreme i kadravsko jačanje zdravstvenih ustanova s ciljem kvalitetne zdravstvene zaštite, kao i bolji uslovi za rad zaposlnih u zdravstvu strateški je cilj ministarstva zdravlja – poručila je ministarka dr Jelena Borovinić Bojović nakon radne posjete Opštoj bolnici na Cetinju i domu zdravlja u Budvi.

Tokom susreta sa direktorom OB Cetinje dr Vladimirom Pavićevićem i ljekarima ove ustanove, ministarka je istakla značaj realizovanih, ali i aktivnosti koje su u toku ili tek slijede kako bi se dodatno ojačali kako prostorni i tehnološki, tako i kadrovski kapaciteti najstarije i kako je naglasila, za nas jedne od izuzetno važnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori.

Ministarstvo zdravlja će posebno nastojati da pruži potrebnu podršku za unapređenje specijalnosti i specijalističkih usluga koje se tradicionalno rade u OB Cetinje.

Ona je naglasila i da su u okviru kapitalnog budžeta za rekonstrukciju stare bolnice na Cetinju predviđena sredstva u iznosu od 1.390.000,00 eura te da će tokom ove godine početi radovi čija je vrijednost 250.200,00 eura.

Dr Pavićević zahvalio je ministarki zdravlja na konstantnom angažmanu i pomoći kada su u pitanju interesi cetinjske bolnice i uopšte zdravstvenog sistema Crne Gore.

– Dogovorili smo se da nastavimo i inteziviramo saradnju na rekonstrukciji stare bolnice Danilo I odnosno stare Dječje bolnice, dogovorili smo nastavak saradnje o obezbjeđivanju skenera, koji je neophodan za funkcionisanje jedne savremene bolnice kakvu Cetinje zaslužuje – kazao je dr Pavićević i posebno naglasio zahvalnost za saradnju u obezbjeđivanju nedostajućih kadrova u prethodnom perodu.

U okviru radne posjete ministarka zdravlja obišla je i dom zdravlja u Budvi da bi se uvjerila kako teku pripreme za predstojeću turističku sezonu.

Ona je kazala da je iz kapitalnog budžeta izdvojeno i oko pola miliona eura za projekat rekonstrukcije krova i cijelog sprata ustanove te da se početak i realizacija  projekta očekuje brzo.

Ni ovdje nije izostalo kadrovsko jačanje ustanove, pa su odobrene i raspisane četiri specijalizacije i to iz radiologije, pedijatrije, porodične medicine i higijene.

Direktor Doma zdravlja Budva, Nikola Božović, pohvalio je napore ministarstva u iznalaženju najboljih rješenja kako bi ustanova kojom rukovodi bila spremna za predstojeću turističku sezonu, ali i ojačala kapacitete za nesmetan rad i pružanje zdravstvene zaštite tokom cijele godine za građane Budve i okolnih mjesta.

– Želim da napomenem da konstrukcija doma zdravlja na prvom spratu odnosno odjeljenje za opšte doktore teče planiranom dinamikom i do ljeta odnosno do sezone će biti realizovani i taj dio posla, gdje će se uslovi za rad doktora i ostalog medicinskog kadra znatno poboljšati nakon dužega vremena u našoj ustanovi – poručio je Božović.