4. april – SEMINARI NAMIJENJENI OSOBAMA SA HENDIKEPOM

0
344

Dom zdravlja – Podgorica, u saradnji sa Internom klinikom Kliničkog centra Crne Gore i NVO „Inter Mont”, organi-zovao je edukativni seminar za članove organizacija gluvih i nagluvih. Po prvi put u Crnoj Gori, ovakav seminar realizovan je 4. aprila, u Hotelu „Podgorica”. Tema seminara bila je edukacija o mjerama za sprečavanje dijabetesa kod ove grupe pacijenata. Uvodno izlaganje imao je direktor Doma zdravlja – Podgorica dr Nebojša Kavarić, a predavači su bili direktor Interne klinike

Kliničkog centra dr Sreten Kavarić i dr Jovana Biševac.