24. april – U SUSRET PREDSJEDAVANJU ZDRAVSTVENOM MREŽOM JUGOISTOČNE EVROPE

0
408

hr12U okviru sastanka delegacija ministra zdravlja Miodraga Radunovića, šefice kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Crnu Goru Mine Brajović i programskog menadžera Regional­nog odjeljenja za socijalne determinante i zdravlje Svjetske zdravst­vene organizacije Krisa Brauna, 24-og aprila bilo je riječi o iniciranju aktivnosti na planu unapređenja kapaciteta za djelovanje na zdravstvene nejednakosti i socijalne determinante zdravlja u Crnoj Gori, u skladu sa ciljevima i smjernicama zdravstvene politike „Zdravlje do 2020. godine”. – Tokom sastanka Ministar je istakao očekivanja da se kroz Program saradnje sa malim zeml­jama razviju nacionalni kapaciteti za implementaciju ciljeva zdravstvene politike, Zdravlje do 2020. godine i snažniju promociju zdravlja, djelovanje za socijalne determinante i smanjivanje zdravstvenih nejednakosti – navodi se u Izvještaju o ovom do­gađaju. – Planiramo da krenemo u proces razvijanja nove Strategije ‘ za unapređenje javnog zdravlja, kao i reformulisanje Nacionalne zdravstvene politike u skladu sa principima i opredjeljenjem zdravstvene politike „Zdravlje do 2020. godine – istakao je dalje Radunović. Priprema Crne Gore za predsjedavanje Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope od jula 2013. godine i mogućnosti za obezbjeđivanje podrške Svjetske zdravstvene organizacije u ovom procesu, bili su još jedna u nizu tema razgovora.