1. april – REUMATOIDNI ARTRITIS: TEMA NIZA EDUKATIVNIH SKUPOVA

0
535

hrU organizaciji Farmaceutske kompanije Hoffmann-La Roche, ovog mjeseca je realizovano još nekoliko nauci posvećenih skupova.

U okviru programa kontinuirane edukacije, reumatolozi sa Reumatološkog odjeljenja Kliničkog centra Crne Gore održali su predavanja na temu ranog otkrivanja reumatoidnog artritisa. – Reumatoidni artritis je najčešći zapaljenjski artritis koji pogađa 0,5-0,8 populacije odraslih osoba u cijelom svijetu. Početak bolesti je obično između 30 i 50 godine života. Ukoliko se ne liječe, čak 20-30% osoba sa reumatoidnim artritisom postane nesposobno za rad u toku tri godine od postavljanja dijagnoze. U Crnoj Gori projektovani broj oboljelih je oko 3.000 u odnosu na ukupan broj stanovnika, obzirom da kod nas još uvijek ne postoji Registar bolesnika sa reumatoidnim artritisom – kaže se u obrazloženju organizatora u vezi sa ovim skupom. Predavanja rsu održana u periodu 1-25. aprila, u Kotoru, Herceg Novom, Nikšiću i Cetinju. U Kotoru je predavanje održala dr Svetlana Aligrudić, dr Nataša Miketić realizovala je edukativni program u Herceg Novom i Nikšiću, a dr Koviljka Kažić imala je predavanje u okviru skupa na Cetinju. Sastanci su bodovani od strane Ljekarske komore Crne Gore.

11. aprila organizovan je još jedan značajan skup nami­jenjen ovom dijelu populacije. Resursni centar za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora u Kotoru bio je domaćin stručnog sastanka koji je imao za temu primjenu nove tehnologije i dostignuća kod djece i osoba teško oštećenog sluha, kao i rješavanje problema hrkanja. Direktor ove ustanove g. Boro Kašćelan, svečano je otvorio sastanak, a predavači su bili dr Miroljub Todorović, Opšta bolnica „Danilo I”, Cetinje, surdoaudiolog Viktorija Mihović, dr Elvir Zvrko, Klinički centar Crne Gore, dipl. defektolog-surdolog Marijana Gregoršek i pred­stavnici firme MEDEL company.