4. mart – RAZGOVOR SA KOORIDINATOROM „TIKA“

0
339

Rukovodilac Ministarstva zdravlja dr Suad Numanović razgovarao je sa koordinatorom Turske agencije za međunarodnu saradnju i kooridinaciju „TIKA“ Mustafom Jaziđijem. Numanović i Jaziđi izrazili su uvjerenje da će se dosadašnja uspješna i plodonosna saradnja u oblasti zdravstva između Ministarstva zdravlja i ove organizacije intenzivirati kroz buduće projekte, u cilju kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga građanima Crne Gore.

Na sastanku je naglašeno da je Turska značajan partner Crnoj Gori, te da je prepoznala potrebe  zdravstvenog sektora i raznim oblicima donacija pomogla u obezbjeđivanju opreme, te ulagala u infrastrukturu.

Jađizi je saopštio da se adaptacija Urgentnog centra provodi planiranom dinamikom, kao i da će u narednom periodu biti realizovan već započeti projekat opremanja 13 područnih zdravstvenih ambulanti u opštini Bijelo Polje.

Kako je dogovoreno, Ministarstvo zdravlja i „TIKA“ svake godine će definisati prioritete u pogledu ulaganja u zdravstveni sistem Crne Gore.