5. april 20 – TEŠKO OBOLJELIM PACIJENTIMA PRIJETE I MENTALNE BOLESTI

0
356

Studije sprovedene u Danskoj su pokazale da osobe koje imaju dijabetes i srčana oboljenja imaju veće šanse da pate od depresije, mentalnog oboljenja koje može da utiče na svakodnevni život i uživanje u njemu.

Dr Derek Angus iz Medicinskog centra Univerziteta u Pitsburgu, predvodio je studiju koja je ispitivala vezu između najtežih oboljenja i mentalnih bolesti. Istraživači su proučavali medicinske kartone svih pacijenata primljenih u hitnu pomoć u Danskoj u periodu od tri godine.

„Danska je važna, jer oni već više godina unazad prikupljaju nacionalne podatke o zdravlju svake osobe koja živi u Danskoj”, objašnjava dr Angus. „Bili smo zainteresovani za osobe koje su dobile novu ili iznenada tešku bolest, kao što su upala pluća ili slučaj sepse”. Na primjer, pacijenti na vještačkim plućima, koji su primljeni u hitnu pomoć, upoređivani su sa sličnim pacijentima na drugim odjeljenjima bolnice i sa opštom populacijom. – „Pacijenti koji su došli u hitnu pomoć imali su zapravo veće šanse da već imaju psihijatrijsko oboljenje ili da su već na anti-depresivima”.

Ali istraživače su interesovali pacijenti koji prethodno nijesu imali mentalna oboljenja i nijesu uzimali psihijatrijske lekove.

– „Postojao je ogroman rizik od novih psihijatrijskih dijagnoza i upotrebe novih psihoaktivnih ljekova. Iako je to bilo manje od jedan odsto, radi se o 20 puta većoj mogućnosti dobijanja nove psihijatrijske bolesti, nego ako ste pripadnik generalne populacije sa sličnim početnim karakteristikama”. Dr Angus kaže da je rizik značajan dovoljno da ukaže pacijentima i njhovim porodicama da su depresija, uznemirenost i post-traumatski stres poznata komplikacija u preživljavanju najtežih bolesti.

Studija je ustanovila da je rizik bio najveći u prva tri mjeseca poslije izlaska iz bolnice i da se smanjivao značajno kako je vrijeme prolazilo. Studija je objavljena u časopisu Američkog medicinskog udruženja.