5. februar – SASTANAK POVODOM DONACIJE

0
326

Ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović sa sarad-nicima primio je 5-og februara delegaciju predstavnika princa Fondacije Petrović Njegoš, princa Nikolu Petrovića Njegoša, člana Stručnog savjeta za oblast zdravstva, dr Aleksandra Čelebića, i sekretara Fondacije Milicu Perišić. Povod ovom događaju bila je donacija Specijalnoj bolnici u Dobroti, kojoj su kroz nabavku novih prozora i vrata unaprijeđeni uslovi boravka i liječenja pacije­nata. Ministar Radunović iskoristio je priliku da se srdačno z'ahvali na dosadašnjem dobrotvornom radu ove fondacije, te da istakne dalje ciljeve reforme zdravstvenog sistema u Crnoj Gori;hro-5feb13

Najavljena je i dalja saradnja kroz program kooperacije između međunarodne asocijacije „Angioplastičari bez granica” i kardiovaskularnih centara u Crnoj Gori, kroz mogućnost organi-zovanja predavanja internacionalnih stručnjaka iz Francuske, kao i odlazak naših ljekara na usavršavanja u francuske zdravst­vene ustanove, te kroz saradnju sa ekspertskim timom za rano otkrivanje raka dojke u Monpeljeu, u vezi sa skrininzima za rano otkrivanje malignih oboljenja.