9. decembar – PROTOKOL O SARADNJI PRILIKOM TRANSPLANTACIJE ORGANA

0
318

ZAGREB / SARAJEVO – Ministar zdravlja Hrvatske prof. dr Rajko Ostojić i ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine prof. dr Rusmir Mesihović potpisali su protokol o saradnji u području pribavljanja i presađivanja ljudskih organa u svrhu liječenja. Protokolom su definisani oblici tehničke saradnje u tom području, kojima je prvenstveni cilj uspostavljanje uspješnog organizacijskog modela prikupljanja organa u Federaciji BiH po uzoru na hrvatski model, te dalji razvoj transplantacijskog programa u Federaciji BiH.

Protokol predviđa i razmjenu organa na načelima so­lidarnosti i reciprociteta darovanih i primljenih organa. To uključuje i mogućnost da se prioritetni kandidati iz Federacije BiH za transplantaciju srca i jetre, te izričito djeca za bubreg, uvrste na hrvatsku listu čekanja za presađivanje, preko izabranih transplantacijskih centara u Hrvatskoj, a uz prethodnu saglasnost oba nadležna ministarstva.