9. jul – MINISTAR RADUNOVIĆ RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA KOMITETA ZA ZDRAVLJE AMERIČKE PRIVREDNE KOMORE U CRNOJ GORI

0
322

Ministar zdravlja prof.dr Miodrag Radunović sa saradnicima i predstavnikom Agencije za ljekove i medicinska sredstva, razgovarao je sa izvršnim direktorom AmCham Montenegro Edinom Seferovićem i predstavnicima Komiteta za zdravlje Američke privredne komore u Crnoj Gori (AmCham Montenegro).

Na sastanku je bilo riječi o reformi zdravstvenog sistema, sa akcentom na reformi farmaceutske politike.

Obostrano je iskazana spremnost za partnerski odnos u cilju unapređenja kvaliteta i dostupnosti usluga ovog segmenta zdravstvene zaštite.

Ministar Radunović upoznao je predstavnike Komiteta za zdravlje Američke privredne komore u Crnoj Gori sa aktivnostima koje se preduzimaju u unapređenju farmaceutske politike, i da su već u završnoj fazi izrade: Pravilnik o referentnim cijenama, Pravilnik o koriterijumima za stavljanje lijeka na listu, Pravilnik o propisivanju lijeka na recept, kao i izrada Etičkog kodeksa o odnosima farmaceutskih kompanija i zdravstvenih radnika, što je jedna od obaveza Ministarstva zdravlja i Crne Gore prema Savjetu Evrope.