Anemija u ambulanti izabranog doktora

0
650

anemijaAnemije su česte promjene kod pacijenata u ambulanti izabranog doktora. Prema definiciji SZO, anemije predstavljaju smanjenu koncentraciju hemoglobina u krvi. Različita je kod uzrasta djece, na nivou ispod 2 standardne devijacije, od srednje vrijednosti od uzrasta starijih. Vrijednosti hemoglobina su dakle različite i zavise od uzrasta pacijenata.

Anemija nastaje usljed smanjenja produkcije ili povećane razgradnje eritrocita ili usljed gubitka krvi. Pojedina oboljenja uslovljavaju kombinaciju dva ili više mehanizama, što je dovelo do toga da nijedna do sada klasifikacija anemija nije potpuna i sveobuhvatna.

Klasifikacija zasnovana na patohistološkom mehanizmu nastanka jedna od najčešćih u upotrebi. Podjela anemija: 1. anemije uzrokovane smanjenom strukturom eritrocita , 2. aplastične anemije – oštećenje koštane srži, 3. eritrocitna aplastična anemija – smanjena sinteza eritro proteina, 4. anemije uzrokovane poremećajem sazrijevanja eritrocita – nedovoljne koncentracije gvožđa, 5. hemoglobinopatije – nedostatak folne kiseline vitamina B12, 6. anemije uzokovane hemolizom – autoimune hemolizne, 7. anemije – enzinski defekt eritrocita – defekt opne eritrocita.

Prikaz slučaja u AID

Pacijent Z.V. stara 40 godina, radnica, javila se da provjeri nalaze jer duže vremena osjeća vrtoglavicu, nesvjesticu, povraćanje, blijeda, svjesno orijentisana, afebrilna, pokretna, glava i vrat BO. Anorksija se javlja često kod nje, muka, gađenje, povraćanje, bolna menstruacija, slab apetit – nema apetita. Promjene su nastale kao posljedica tkrivne hipoksije i pokušaja organiza da to kompenzuje i da se izbori sam. Urađeni su labaratorijski nalazi – snimanje pluća, EHO, RTG, konsultovan internista, neuropsihijatar, ORL, ginekolog, hirurg, hematolog i pneumofiziolog. Vrijednosti GUK-a 3.9 mmol/l, HGB 70, sedimentacija 28, CRP 40, holesterol 5.1, bio je karakterističan disbalans hormona. Primijećene su infekcije na koži zbog smanjenih neutrofila.

Za 10 dana se stanje pacijenta popravilo uz adekvatnu terapiju. Korigovana ishrana, javljanje izabranom doktoru, sideropeniska anemija je, nije tipična anemija, treba istaći da se u ovom slučaju nije javila splenomegalija, ikterus, sklera.

Izabrani doktor ima oko 1900 pacijenata, u periodu od 6 mjeseci se javilo oko 90% sa anemijom, 47% ženske populacije i 43% muške populacije pacijenata, komorbiditet je karakterističan za sve pacijente bolesne od anemije.

Od ove anemije obolijeva i mlađe i starije osobe, trudnice. Prosječne godine 20-70. 30% muške populacije pušači a 70% nepušači, isto i kod ženske populacije. Mlađe osobe su češći pušači.

Od predloženih mjera – javljanje izabranom doktoru, pojačana ishrana bogata vitaminima i voćem i povrćem, lagane šetnje, odgovarajuće terapije.

Anemije se češće javljaju kod mlađe populacije. Karakterističan je gubitak tjelesne težine. Prema statistici SZO, u svijetu oko 200 miliona ljudi su sa nedostatkom gvožđa. U najrizičnije grupe pacijenata spadaju djeca, starije osobe, trudnice, žene reproduktivnog perioda.

 

Dr Mirza Kadić, spec. opšte medicine
Dom zdravlja Bijelo Polje