Avgust 2013 – BERANE NA MAPI SVJETSKIH ZDRAVSTVENIH CENTARA

0
362

Pilot projekat međunarodne saradnje sa studentima medicine i stomatologije iz Rusije otpočeo je pod nazivom „Summer Medical Practice – Berane 2013”. Za njegovu realizaciju zaslužni su Preventivno-edukativni centar (Udruženje doktora i studenata biomedicinskih nauka Crne Gore), MoMSIC Montene­gro (Crnogorski komitet za međunarodnu saradnju studenata medi­cine), Centar za razvoj zdravstvenog turizma Crne Gore, Opšta bolnica – Berane, Dom zdravlja – Berane, privatne stomatološke ordinacije „Corona dentis”, „Lekić”, „Dr Boričić” i „V&M-dent”, te Turistička organizacija Berana.

U skladu sa ciljevima koji se odnose na razvoj zdravst­venog i turističkog sistema Crne Gore kroz međunarodnu sarad­nju, navedeni akteri bili su domaćini studentima medicine i stoma­tologije iz Rusije, koji su u Beranama boravili na stručnoj praksi. Tokom avgusta ovu priliku iskoristilo je 20 studenata iz Rusije. – Smatramo da će uspješna implementacija ovog projekta rezulti­rati pozicioniranjem Berana na mapi svjetskih centara za razmjenu iskustava iz medicinskih oblasti, te da će već od iduće godine u Beranama tokom jula i avgusta boraviti više od 100 učesnika projekta iz inostranstva, što će doprinijeti promociji zdravstvenih i turističkih potencijala Sjevera Crne Gore – navodi se u Izvještaju koji je u vezi sa ovim događajem sačinio Preventivno-edukativni centar – Podgorica.