Centar za nuklearnu medicinu dobio najsavremeniju opremu

0
2780

gamaKlinički centra Crne Gore bogatiji je za još jedan savremeni aparat. U pitanju je nova gama kamera koja je instalirana u Centar za nuklearnu medicinu Klinike za onkologiju i raditerapiju, ukupne vrijednosti oko 750.000 eura. Ovaj aparat, kao i postojeći, instalitani su u rekonstruisanom prostoru stare zgrade Klinike za onkologiju i radioterapiju za koju je ova ustanova uložila 110.000 eura. Sa novom opremom od sada Centar za nuklearnu medicinu funkcioniše u novom prostoru sa svim potrebnim sadžajima.

Pored nove gama kamere, premještena je i postojeća, pa su sada oba aparata u punoj funkciji za potrebe pacijenata. Rekonstrukcija je obavljena uz poštovanje svih zakonskih regulativa, nakon čega je dobijena dozvola za rad i prvi pacijenti su dijagnostikovani na novom aparatu 15. maja tekuće godine.

Ovim povodom Centar za nukelarnu medicinu su obišli 25. maja potpresjednik Vlade Crne Gore gdin. Milutin Simović, ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i direktorka KCCG Zorica Kovačević sa saradnicima.

Prisutne je sa dinamikom rada Centra za nuklearnu medicinu upoznao načelnik dr Mlađen Obradović kao i značaju posjedovanja ovakve savremene opreme – U pitanju je hibridni aparat, što znači da ima gama kameru i pridruženi nisko dozni CT, što omogućava bolju lokalizaciju anatomskih promjena. Sa novim aparatom dobili smo mnogo bolje uslove za rad. To je aparat najnovije generacije sa najmanjim zračenjem. U odnosu na raniji rad dobija se u kvalitetu prikaza (bolja lokalizacija promjene), što omogućava veliku korist u svim metodama dijagnostike i kod svih procedura.

Zahvaljujući ovom aparatu uvešćemo novu metodu, a to je nuklearna kardiologija, i raditi perfuzionu scintigrafiju srca značajnu za kardiologiju i kardiohirurgiju radi planiranja daljeg liječenja. Ovom metodom se procjenjuje stanje vaskularizacije srčanog mišića.

Nakon instaliranja, za rad na aparatu, obavljena je predviđena obuka medicinskog osoblja u Centru za nuklearnu medicinu (na licu mjesta), a zbog uvođenja novih metoda predviđena je dodatna edukacija u nekom od regionalnih centara za nuklearnu medicinu gdje će osoblje steći znanja za praktičan rad. Za dva do tri mjeseca ponoviće se još jedna edukacija za ljekare i tehničare koju će obaviti aplikator iz Poljske – pojasnio je dr Obradović.

Sredstva za ovaj aparta obezbijeđena su iz budžeta koji je za KCCG opredijelila Vlada Crne Gore za nabavku savremenih medicisnkih aparata u iznosu od 7 miliona eura.

– Gama kamera je aparat najnovije generacije i njenom nabavkom ovaj segment medicine je zaokružen. Ovim dobijaju ne samo građani, nego i zaposleni medicinski radnici, doktori i ostalo medicinsko osoblje. Bitno je i da je sadašnja dijagnostika mnogo više unaprijeđena nego na aparatu koji smo imali do sada – rekao je minsitar dr Hrapović.

– Ovo  je značajan dan za Klinički centar Crne Gore. Moram da kažem da smo završili 95 odsto tenderske procedure za nabavku nove opreme za Klinički centar Crne Gore, koja je bila planirana u iznosu od sedam miliona eura. Ono što je veoma značajno jeste da više neće biti liste čekanja na ove i određene procedure. Dobili smo nove savremene kabinete u kojima će raditi zaposleni, i ono što je najvažnije i benefiti za pacijente, jeste da imamo jednu od najsavremenijih gama kamera u okruženju. Veoma je značajno što Vlada Crne Gore i Ministarstvo zdravlja vodi računa o novoj opremi. Ono što je za mene najznačajnije, jeste da smo transparentno raspisali tendere i odabrali najbolje ponude, što je veoma značajno – kazala je direktorka Kovačević zahvaljujući Vladi Crne Gore što je ove godine opredijelila velika finasijska sedstva za nabavku nove savremene opreme, a na taj način omogućila podizanje kvaliteta rada u Kliničkom centru i pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite svim građanima Crne Gore.