Četvrti EEPO sastanak održan u Beogradu

0
578

Pacijenti uključeni u oblikovanje zdravstvenog miljea

eepoU cilju sprovođenja otvorene i transparentne saradnje sa udruženjima pacijenata, farmaceutska kompanija „Hoffmann−La Roche” organizovala je četvrti po redu sastanak, koji je ovog puta realizovan u Beogradu. U okviru raznovrsnog radnog programa predstavnici pacijenata koji su ovdje stigli sa raznih strana svijeta imali su priliku da razmijene iskustva i daju doprinos razmatranju teme skupa Oblikovanje zdravstvenog okruženja u budućnosti. 4. EEPO[1] sastanak održan je u periodu 12−14. novembra.

 EEPO kao sistem objedinjenja udruženja pacijenata

Interakcija sa pacijentima danas se smatra neophodnim načinom komunakicije u sistemu pružanja farmaceutskih usluga. Jedan od lidera globalne farmaceutike „Hoffmann−La Roche” i te kako uočava značaj ove postavke i brine o njenoj realizaciji. U tom smislu ova kompanija je organizovala sistem za razmjenu iskustava pacijentskih udruženja – EEPO. − Radimo sa širokom paletom udruženja pacijenata koja se tiču oboljenja kao što su karcinom, virusne bolesti, bolesti metabolizma, dijabetes i bolesti centralnog nervnog sistema − kao što su multipla skleroza, Alchajmerova bolest. Takođe, radimo sa organizacijama koje se, umjesto fokusiranja na određeno stanje, trude da odgovore na široke potrebe pacijenata. Dijelimo zajednički interes za pomoć pacijentima u upravljanju njihovim oboljenjem, uključujući dobijanje blagovremenog i ravnopravnog pristupa liječenju – navodi se u jednom od ekspozea ove kompanije[2].

Posvećenost tome da takva saradnja odražava zajedničke vrijednosti integriteta, nezavisnosti, poštovanja, jednakosti, transparentnosti i uzajamne koristi predstavlja smjernicu za rad sa grupama pacijenata, kaže se dalje.  Osobe sa poremećajima centralnog nervnog sistema, neurološkim tegobama, hepatitisom, reumatoidnim artritisom, kancerom i hematološkim oboljenjima, respiratornim ili drugim problemima, na ovaj način postaju korak bliži informaciji o mogućnostima liječenja kao i ostvarenju stabilnog partnerstva sa farmaceutikom.

 Aktivna uloga pacijenta u zdravstvenom sistemu

Nakon pozdravne riječi domaćina Četvrtog EEPO skupa, Dragane Lukić (Roche Serbia) i obraćanja  donosioca njegove agende i moderatorke ovog sastanka, Džin Mosman, predstavnice Upravnog komiteta pacijenata (Patient Steering Committee), učesnici Četvrtog EEPO sastanka bili su u prilici da saznaju kakvi su trendovi razvoja zdravstvene brige, da dobiju preporuke, informacije o savremenim tehnološkim procedurama, mogućnostima umrežavanja pacijenata i sistema i sl.

Objedinjeni motom Ništa o meni bez mene, predstavnici udruženja pacijenata iz raznih zemalja učestvovali su u radionicama i prezentacijama organizovanim 13−og i 14−og novembra. Gosti su bili: stručni ekspert i konsultant iz Hrvatske Siniša Varga, dr Ratna Devi, predstavnica Indijske alijanse udruženja pacijenata, Dejan Petrović i Mirko Jokić, iz Udruženja hemofiličara Srbije, Ana Karajanova Dimitruševa, predstavnica makedonskog udruženja ,,Mobility”, Ivica Belina, predsjednik Koalicije asocijacija zdravstvene brige iz Hrvatske, Eva Šumaher Vulf, predstavnica magazina „Mamma Mia!”, Irina Mjašnikova, predstavnica Ruske asocijacije za rijetka oboljenja, Unije pacijenata Rusije i nevladine organizacije za pomoć oboljelima od cistične fibroze. Sarbani Čakraborti, iz ,,Hoffmann−La Roche”, bila je učesnica panela o oblikovanju miljea zdravstvene brige i nadzora. Ana Govedarica, generalna menadžerica ,,Roche Serbia”, i Stefano Macone, rukovodilac marketinške podrške EEMEA Region−a, uzeli su učešća u ovoj temi.

U okviru sesija realizovanih 14−og novembra govorili su: Mario Harapin, predstavnik ,,Roche Croatia”, Vitali Makinčuk, predstavnik Ukrajinske asocijacije invalidnih od multiple skleroze, Maja Južnić Sotlar, predsjednica udruženja ,,Europa Colon Slovenia”, Nagehan Uzuner, predstavnica istanbulskog univerziteta ,,Bilgi”, kao i dr Vahid Ali al Karusi,  predsjednik Omanske asocijacije oboljelih od kancera.

Centralizovana briga o pacijentu i njihovo aktivno učešće u sistemu zaštite zdravlja samo su neki od postulata savremenog odnosa u zdravstvenoj brizi. Kako se ovom prilikom moglo zaključiti, osvješćivanje pacijenata u tom smislu i sprovođenje napora u smislu ostvarivanja što veće mobilnosti u ovom segmentu, značajno bi doprinijelo stvaranju stabilnijeg zdravstvenog okruženja. Predstavnici pacijenata, farmaceutskih kuća, publicisti, kao i drugi medicinski stručnjaci uočavaju značaj umrežavanja i organizuju se u cilju postizanja optimalnih uslova zaštite zdravlja. Uključivanje u taj sistem zahtijeva samo volju, a to bi dalje značilo da ni efekti dobrog rada neće izostati.

 Anita Đurović


[1] Experience Exchange for Patient Organisations

[2] https://www.roche.com/sustainability/patientorganisations.htm