Da li gradimo zdravu porodicu?

0
1208

healthy famSvako se rađa sa nasljednom osnovom od koje samo jednim dijelom zavisi njegova sudbina. Razvoj se odvija i pod uticajem sredine, ali treba naglasiti da je emocionalna klima u kojoj se odvija razvoj ljudskog bića od odlučujuće važnosti za obrazovanje ličnosti i njeno psihičko zdravlje.

Za sreću je potrebna samo ljubav. Sve ostalo izrasta iz ljubavi i obogaćuje život kao prekrasne latice što uljepšavaju cvijeće. Ljubav je kao sunce, kao život. Ona se daje, pored nje je toplo, uz nju se raste i sazrijeva.

Ljubav prepoznajemo u pogledu, dodiru, riječima, u zadovoljenim potrebama. Ljubav povezuje članove porodice i čini da se čovjek rado prisjeća svog djetinjstva.

Koje su to osnovne karakteristike porodice iz koje čovjek izlazi sa osmijehom i rado se u nju vraća?

 • Porodična klima je pozitivna;
 • Roditelji, ljubavlju stvarajte ljubav;
 • U porodici je svaki član vrijedan i u potpunosti prihvaćen;
 • Svakom članu porodice dopušteno je da se ponaša na svoj način, u svojoj ulozi;
 • Članovi porodice brižni su jedni prema drugima;
 • Proces komunikacije je zdrav, otvoren i direktan;
 • Djeca se vaspitavaju na takav način da mogu da sazrijevaju i postaju samostalnija;
 • Članovi porodice uživaju da budu zajedno i imaju osjećaj odgovornosti jedni za druge;
 • Članovi porodice mogu da se smiju zajedno i zajednički uživaju u životu;
 • Članovi porodice mogu da podijele svoje nade, snove, strahove i interesovanja jedni sa drugima;
 • U funkcionalnim porodicama postoji zdrav nivo bliskosti.

Djetinjstvo i adolescencija predstavljaju razdoblje u kojem pojedinac progresivno postiže svoju samostalnost. Svako se rađa sa nasljednom osnovom od koje samo jednim dijelom zavisi njegova sudbina. Razvoj se odvija i pod uticajem sredine, ali treba naglasiti da je emocionalna klima u kojoj se odvija razvoj ljudskog bića od odlučujuće važnosti za obrazovanje ličnosti i njeno psihičko zdravlje.

Kako izgraditi zdravu porodicu? Često se susrijećemo sa terminom zdrava porodica. To je okruženje u kojem uvijek postoji ljubav, toplina, pravičnost, sklad, sreća, radost, razumijevanje, poštovanje… Zapravo, svi mi težimo da izgradimo zdravu porodicu, kako bi naša djeca izrasla u stabilne i uspješne ličnosti.

Evo nekoliko pitanja koja bi trebalo da postavite sebi kako biste znali gradite li zdravo okruženje za svoju djecu:

Važnost komunikacije: Komunikacija između roditelja i djece trebalo bi da bude prioritet svake porodice. Veoma je važno da se pronađe vrijeme za razgovor, u kojem se razgovara o dnevnim i sedmičnim aktivnostima, razmjenjuju osjećanja i tokom kojeg članovi porodice stvarno slušaju jedni druge. Poštovanje privatnosti djece je od izuzetne važnosti, naročito onda kada, tokom puberteta,  počnu da iskazuju nezavisnost, jer u tom periodu mogu imati probleme koje ne žele da otkriju braći i sestrama. Roditelji bi trebalo da budu u mogućnosti da individualno razgovaraju sa svakim djetetom, bez prisustva druge djece. Ukoliko roditelj uvaži želju djeteta za privatnošću, to će pomoći izgradnji povjerenja između roditelja i djeteta.

Porodični sastanak: Neke porodice imaju dogovoreno vrijeme za porodične sastanke. Kada su svi prisutni, razgovara se o porodičnim problemima, odnosima unutar porodice, planovima… Ovo je prilika da svaki član učestvuje i bude saslušan.

Odnos prema djeci: Svako dijete ima svoj temperament, svoje gledište i interakciju sa svijetom oko sebe. Roditelji jednako vole svoju djecu, ali, naravno, imaju različite vrste odnosa sa svakim od njih. Individualizujte svoj odnos sa svakim od svoje djece. Tako ćete jačati njihove snage i talente.

Porodični rituali: Roditelji i djeca moraju imati ustaljene, svakodnevne rituale. Jutarnje obaveze, obroci i odlazak na spavanje trebalo bi da imaju tačan raspored i vrijeme. Tako će se porodica lakše organizovati. Djeca, takođe, jako vole porodične rituale i tradicije, kao što su rođendani, ljetovanja ili izleti.

Šira porodična zajednica: Porodica funkcioniše bolje ako članovi osjećaju povezanost i podršku prijatelja i rodbine. Obično, takvi odnosi zahtijevaju angažman i oko pitanja koja se ne tiču vaše uže porodice.

Realna očekivanja roditelja: Svijest, znanje i vještine vašeg djeteta se stalno mijenjaju. Posmatrajte, čitajte i razgovarajte sa drugima kako bi znali šta realno možete očekivati od vašeg djeteta u svakoj fazi razvoja. I roditelji imaju ograničenja, s obzirom na sredstva i vrijeme koje imaju na raspolaganju.

Da li vrijeme koje provodite sa članovima porodice doprinosi dobrim odnosima između vas? Veći dio vremena koje provodite sa partnerom i djecom trebalo bi da bude zabavno, opušteno, smisleno i, koliko je to najviše moguće, bez sukoba i nesuglasica.

Vodite li računa o vlastitim potrebama? Roditelji bi trebalo da vode zdrav život. Odvojite vrijeme za stvari u kojima uživate. Vaša djeca će biti zadovoljnija ako su vaše emocionalne potrebe zadovoljene. Djeca su najsrećnija ako rastu uz roditelje koji su u skladnom odnosu.

Preuzimate li moralne i društvene odgovornosti u životu? Vi ste najvažniji uzor za vaše dijete. Pokažite svoj sistem vrijednosti kroz djela i riječi, jer djeca uče od vas. Budite dobar uzor.

Rekreacija i kulturne aktivnosti: Porodična rekreacija je važan način jačanja porodice. Sportovi, igre, gledanje filmova ili šetnja u parku dobar su način da se poveća bliskost i umanji svakodnevni stres. Kulturne aktivnosti takođe su veoma dragocjene. Posjeta muzejima, bibliotekama, pozorišnim predstavama, te odlazak na koncerte, mogu proširiti porodične horizonte i produbiti ljubav prema umjetnosti.

Čitanje i pjevanje na glas: Čitanje i pjevanje na glas kod porodice podstiče osjećaj bliskosti i ljubavi prema muzici i knjizi. Roditelji bi trebalo da znaju kakve priče njihova djeca vole da čitaju i koju muziku vole da slušaju.

Praznici: Ovo je još jedan izvor zabavne porodične aktivnosti. Djeca će učiti o istoriji, značenju i ritualima određenih praznika ukoliko učestvuju u pripremama i proslavama.

Duhovne aktivnosti: Religija igra važnu ulogu u mnogim porodicama, naročito u uspostavljanju moralnih vrijednosti. Nije nužno ići u crkvu, ali je veoma važno dijeliti moralne vrijednosti sa svojom djecom. Mnoge porodice razviju snažan duhovni život bez formalnih religijskih obreda. Sa djecom je neophodno često razgovarati o nekim opštim moralnim vrijednostima: poštenju, saosjećajnosti, prijateljstvu i slično.

 

“Imati gdje otići je – dom.  Imati nekoga da volimo je – porodica.  Imati oboje je – blagoslov.”

 Dona Hedžis

 

Priredila: Dragana Marković,

spec. predškolske pedagogije