Dr pharm. Miomir (Nikola) Šoškić – In memoriam

0
272

In memoriam

Dr pharm. Miomir (Nikola) Šoškić

1988 – 2021

 

Miomir (Nikola) Šoškić je rođen u Podgorici 01.07.1988. godine. Nakon završenog Farmaceutskog fakulteta završio je specijalizaciju za potrebe zdravstva iz Kliničke farmacije, i bio je doktorant na Medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije, Univerziteta odbrane u Beogradu, na studijskom programu Farmakologija i toksikologija.

Objavio je više naučnih radova u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja.

Bio je član više profesionalnih udruženja, kao što su: Farmaceutska komora Crne Gore, Evropsko udruženje onkoloških farmaceuta i Evropska asocijacija bolničkih farmaceuta.

Miomir je bio zaposlen u bolničkoj apoteci Kliničko-bolničkog centra Crne Gore gdje je svakodnevno davao svoj profesionalni doprinos u borbi sa korona virusom, od kojeg je obolio i izgubio bitku za život.

Ostavio si trag koji se ne briše i dobrota koja se pamti.

Humanost, plemenitost i posvećenost svome poslu su osobine koje su krasile našeg kolegu dr pharm. Miomira Šoškića, spec. kliničke farmacije, i po tome će ga kao svog člana pamtiti Farmaceutska komora Crne Gore.