FLORA I MENTALNO ZDRAVLJE

0
669

Danas smo u prilici da uzgajamo ljekovito bilje koje može genetički da se poboljša, moguće je proizvesti i na tržište iznijeti širok asortiman i veliku količinu biljnih preparata visokog kvaliteta.

Crna Gora, na tako malom prostoru, ima ogromno biljno bogastvo – floru, koja je još uvijek netaknuta, nezagađena. Taj resurs treba obavezno valorizovati i sa njime racionalno gazdovaati, te razmišljati o otvaranju faramacetiskih preduzeća za sakupljanje i proizvodnju biljnih farmaceutskih preparata koji su danas veoma traženi, u odnosu na konvencionalne ljekove. Upravo biljni preparati imaju preimućstvo, jer su mnogo bezbjedniji, manje izazivaju neželjenih efekata, a cijena im je mnogo niža.

Dakle, može se reći da flora, kao “majka priroda,” čini sve najbolje što može, što treba uvažavati i racionalno koristiti.

Prof. dr Mirko Peković, neuropsihijatar