DARK FIELD MIKROSKOPIJA I ISHRANA PO KRVNOJ GRUPI

0
923

08Medicina je naučna oblast čiji su predmet interesovanja zdravlje i blagostanje čovjeka. Riječ medicina porijeklom je iz latinskog jezika i znači lijek (remedium), a upotrebljava se i izraz ars medicina kao umjetnost liječenja. Zasnovana je na dva principa: teorijsko-istraživačkom i praktičnom, ili često nazvanim, kliničkim principom. U svakodnevnom radu osnova je uglavnom kurativa (liječenje) bar što se tiče progama usluga pneumoftiziologa / pulmologa u Centrima za plućne bolesti. 70 % svih smrtnih slučajeva je posljedica hroničnih oboljenja koja su zasigurno mogla biti spriječena ranim i preventivnim pregledima kao i upoznavanjem pacijenta sa njegovom ulogom u procesu liječenja Davanjem inhalacione terapije pušačima ljekar postaje saučesnik u ugrožavanju zdravlja pacijenta jer čim pacijent osjeti poboljšanje nastavak pušenja produbljuje problem, a skupa terapija nema efekta. Alergijske promjene, astmatični napadi često su posljedica intolerancije na hranu i pokretanja cijelog imunološkog sistema kao i disbalasa u probavnom traktu. U želji da se pacijentima ukaže na njihove greške u pogledu ishrane i potrebe za njegovanjem zdravlja, da se zainteresuju za svoje zdravlje pomaže METODA PREGLEDA SVJEŽE KAPI KRVI za koju kažu da “slika kazuje više od hiljadu riječi“. Darkfield mikroskopija je savremena preventivna metoda za kontrolu zdravlja i procjene stanja homeostaze u organizmu .

DARK FIELD MIKROSKOPIJA (DFM) stara / nova metoda 1901. godine je uz pomoć mikroskopa dijagnostikovan sifilis uočavanjem blijedih spiroheta. U prethodnih 30 godina postoji velika zainteresovanost za ovu metodu. Koristeći mikroskop napredne tehnologije veoma veliko povećanje, više od 1500 puta, i kontrast slike na tamnom polju, prenos slike sa mikroskopa na ekran monitora putem kamere omogućava da pored ljekara ispitivana osoba posmatra vlastitu krv. Krv je tečno tkivo koje cirkuliše kroz cijeli organizam do svake ćelije i vrlo je osjetljivo na spoljnje i unutrašnje promjene, kao i na stres koji se teško drugačije može detektovati. Promjene u broju, veličini i obliku krvnih ćelija koje u rutinskim laboratorijskim nalazima dobijamo, izraženo numerički, ovom metodom se vidi taj ”mikrokosmos” koji motiviše ljude da se odreknu svojih loših navika. Svrha krvi je da dopremi kiseonik i hranjive materije, da otklanja suvišne produkte razmjene materija, učestvuje u odbrambenim reakcijama, održava homoestazu, odnosno stalnost unutrašnje sredine koja je uslov očuvanja zdravlja.

Ova metoda se naslanja na akademsku medicinu i nakon pregleda, ukoliko se uoče neke nepravilnosti, da se preporuka i savjet za eventualnu dopunsku dijagnostiku ili izmjene u životnim navikama – kako u unosu tečnosti, ishrani tako i fizičkoj aktivnosti. DFM se kontroliše zdravlje i nutritivni status posmatranjem krvnih ćelija i plazme. Posmatranjem netretirane, nativne kapi krvi možemo vidjeti različite nedostatke, od deficita vode, deficita Fe, vitamina B12, folne kisjeline, tako i poremećaj u metabolizmu masnoća kao i disbalans elektrolita, znakove zakiseljenosti sredine, razvoj raznih mikrorganizama, tačkastih, štapićastih i L formi, fungalnih formi te prisustvo čestica teških metala. Posmatranjem bijelih krvnih zrnaca možemo procijeniti stanje imunog sistema, prisustvo alergijskih ćelija i eventualno prisustvo žarišta u organizmu. Ispitivanje svježe kapi krvi ima višestruki značaj: • Vizualizacija – pacijent posmatra svoju kap krvi • Motivacija – da aktivno učestvuje i njeguje svoje zdravlje • Komparacija – nakon promjena u ishrani i suplementacije • Edukacija koja je osnov uspješnog liječenja i povjerenja

Faktori koji utiču na kvalitet našeg života: 43% način života 27% genetska predispoziija 19% uticaj okoline 11% sistem zdravstvene zaštite (www. who.int)

Piter Dž. Adamo zaključio je da je razlog naznačenim razlikama upravo razlika u krvnim grupama. U tom smislu kaže: “Vaša krvna grupa je ključ koji otvara vrata u tajne vašeg zdravlja i dugovječnosti, fizičke vitalnosti i emocionalne snage. Vaša krvna grupa određuje kojim bolestima ste podložni, koju hranu trebate jesti i kojim fizičkim aktivnostima se baviti. Ona je odlučujući faktor u razmjeni energije, u djelotvornosti kojom “sagorijevate” kalorije u vašoj emocionalnoj reakciji na stres, a možda i u vašoj ličnosti”. Pratio je rezultate oporavka pacijenata koji su odlazili u banje i lječilišta, koristili zdravstvene tretmane prema dijagnozi ljekara, jeli istu hranu, upražnjavali istu vrstu fizičkih aktivnosti, ali su postignuti rezultati bili različiti. Rezultati su se razlikovali po stepenu oporavka, po psihofizičkom stanju organizma, pa i po težini.“

Svaka osoba ima jedinstveno genetsko nasljeđe, konstituciju, uslove života, navike u ishrani u zavisnosti od kulture i običaja, i baš je ta specifičnost, individualnost – nešto što treba biti osnov za individualizaciju terapije i holistički pristup.