Hemiplegija

0
1487

Hemiplegija je neurološki sindrom oštećenja piramidnog puta i okolnih struktura, ispoljena kroz gubitak voljnih pokreta lijeve ili desne polovine tjela.

Osposobljavanje pacijenata sa hemiplegijom zapo­činje 48 časova po nastanku hemiplegije. Prva aktivnost koju pacijent uči je samostalno uzimanje hrane, da bi se postepeno uvodile i ostale aktivnosti (obavljanje lične higijene, obla­čenje i svlačenje itd.).

Najbolji rezultati osposobljavanja se postižu kada je radni terapeut detaljno upoznat sa uslovima u domaćinstvu pacijenata. Poslije toga, počinje obuka da se aktivnosti svakodnevnog života prilagode uslovima koje će pacijent imati kada bude otpušten iz bolničke ustanove. Uporedo sa osposobljavanjem pacijenta, terapeut daje savjete za nužno prilagođavanje uslova stanovanja ( arhitektonske barijere, uklanjanje prostirki sa poda koje se lako zavrću ili pomje­raju…).

Kod pacijenata koji se kreću pomoću štapa ili bez pomagala nisu potrebna velika preuređenja stana ili namje­štaja. Veća pažnja se poklanja prilagođavanju tehnologije rada u situaciji deficita jedne ruke.

Kada je oštećena dominantna ruka, uz problem jednorukosti, postoji problem slabe koordinacije i spretnosti koji se rješavaju uvježbavanjem pomoćne ruke do hiperfunkcije.

Osnovni problem jednoruko sposobnih osoba pred­stavlja bimanuelna aktivnost, tj. iksiranje predmeta koji zdravi obično drže ili pridržavaju pomoćnom rukom, dok dominantnom rukom vrše komplikovane radnje na tom predmetu.

SAVJETI

-U kuhinji ovi pacijenti mogu da koriste male stege, gra­ničnike na radnoj površini, gumene podloge koje sprečavaju klizanje posuđa, posude sa duplim dnom i sl.,

-Mogu se nabaviti aparati za ljuštenje, sječenje, sjeckanje i mljevenje hrane,

-Posuđe (lonci i šerpe) koji su teži, potrebno je da imaju malo dužu ili zavrnutu dršku kako bi se smanjila poluga tereta,

-Sječenje mesa, kako za termičku pripremu tako i u tanjiru za jelo, je problem za čovjeka koji ima jednu funkcionalnu ruku, a koristi klasičan nož. Pacijent ovu teškoću može prevazići korištenjem polukružnog noža sa okomitom drškom, klasičnog noža sa okomitom drškom ili klasičnog francuskog noža (prva dva oblika noža koriste se tako što pacijent postavi nož na meso i samo pritisne ili izvodi pokrete kao kod klackalice i meso se lako reže, francuski nož je širi blizu drške, postavi se vrhom na kraj parčeta koje treba sjeći i pritiskom na dolje se vrši sječenje),

-Za pranje posuđa koriste se četke, žice i kvalitetni sunđeri ali problem za pacijenta predstavlja okretatanje i pridržavanje posude koja se pere. Četku je potrebno fiksirati na sudoperi pa zdravom rukom trljati tanjire i pribor o četku. Za sve posuđe, a pogotovu krupnije, bolje je postaviti u udubljenje sudopere gumenu podlogu koja sprečava klizanje, na nju postaviti posudu i trljati sunđerom koji se nalazi u zdravoj ruci,

-Način odlaganja posuda i pribora u kuhinji za osobu sa hemiplegijom je jako važan, treba izbjegavati slaganje na gomilu. Većinu posuđa sa ušicama i drškama treba okačiti na mrežicu postavljenu odmah iznad radne površine, da bi bilo dostupnije. Preporučuje se i ostavljanje posuđa u vertikalne pregrade kako bi bilo na dohvat ruke pacijenta.

-Za prenošenje težih predmeta, nabavke u prodavnici ili na pijaci, kao I za nošenje po kući, osoba sa hemiplegijom treba da koristi kolica izgrađena za tu svrhu koja joj mogu pomoći i kao oslonac pri kretanju i odmaranju.

 

Piše: Milorad Aranitović, Strukovni radni terapeut