Imunitet čuva naše zdravlje

0
631

Zdrav imunološki sistem čini osnovni preduslov za zdravlje čovjeka, kao i za njegov dug i kvalitetan život. Os­novni preduslov za zdravlje organizma u sezoni prehlade i gripe svakako je obezbjeđivanje dovoljno sna i odmora, pravilna ishrana, što manji uticaj stresa, bavljenje umjerenom fizičkom aktivnošću.

Dobro funkcionisanje imunog sistema neophodno je za očuvanje zdravlja. Imuni sistem stvara prirodnu barijeru koja sprečava prodor mikroorganizama i razvoj bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija. Imuni sistem, takođe, ima ulogu u sprečavanju širenja maligno transformisanih ćelija, koje, ako se na vrijeme ne iskorijene, mogu dovesti do razvo­ja kancera. Dakle, to je jedan složen sistem, koji omogućava očuvanje zdravlja.

Sam imuni sistem vrlo je komplikovan. Njega čini izuzetno dobro prilagodljiv odbrambeni entitet koji se sastoji od mnoštva ćelija i molekula sposobnih za prepoznavanje i uklanjanje različitih stranih tijela. Reakciju pružanja otpora na spoljašnje atake vrše same ćelije (imunitet ćelija) i speci­jalni molekuli – antitijela (humoralni imunitet).

Ćelije imuniteta sposobne za uništavanje tuđih dje­lovanja prve su koje se susreću sa interventom (onim što napada organizam), identifikuju ga i uništavaju. Posebne ćelije imunog sistema T-limfociti, uništavaju ćelije tu­mora, bakterije i viruse. Ove ćelije imaju posebnu sposobnost pamćenja. To znači da je dovoljan sa­mo jedan kontakt sa patogenim organizmom da bi informacija o njemu bila zapamćena u samim ćelijama. Ćelije imunog sis­tema koje se zovu B-limfociti odgo­vorne su za sintezu antitijela (imunoglobulina). To su posebne bjelančevine u organizmu koje su prisutne u krvi,

koje „lijepe” mikroorganizme jedan za drugog i izbacuju ih iz unutrašnje sredine. Posebnu pažnju zaslužuju tzv. NK ćelije – „prirodni kileri” koji imaju ogromnu ulogu u uništavanju ćelija kancera.

Pored navedenih mehanizama odbrane, u orga­nizmu postoji i bjelančevina koja ima naziv interferon. To je „protivvirusna” bjelančevina, koju zaražena ćelija luči vir­usom. Interferon se širi po organizmu, lijepi se za membrane zdravih ćelija i na taj način ih štiti od napada virusa.

Opšte je poznato da prirodan imunitet čovjeka može da bude smanjen kao posljedica uslova života: nezdra­va životna sredina, stres, prehlada, opekotina, intoksikacije (trovanje krvi), prekomjerna upotreba duvana, alkohola, gu­bitak krvi, usljed hirurških intervencija, trauma, gladovanja, nepravilne i neizbalansirane ishrane, čestog uzimanja hemijskih ljekova, nedovoljnog sna i nekvalitetnog odmora i dr.

 

Piše: dr Dijana Šišević