IVAMED – PZU za hiperbaričnu medicinu i rehabilitaciju

0
1640

16U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Ivamed, koja posjeduje jednosmjesnu hiperbaricnu komoru, ordiniraju 3 ljekara, specijaliste vazduhoplovne medicine koji posjediju međunarodne sertifikate, te su ovlašćeni da edukuju kandidate za rad sa hiperbaričnim komorama i izdaju sertifikate. Znanje i iskustvo su sticali u renomiranoj ustanovi, VMA Beograd. U centru pažnje Ivamed-a su djeca sa autizmom, dijabetičari i liječenje steriliteta. Pored barokomore, u ovoj zdravstvenoj ustanovi pružaju se i fizijatrijski tretmani, a dio aktivnosti usmjeren je relaksaciji i antistres programu. U specijalizovanim hiperbaričnim komorama pacijenti se liječe udisanjem čistog kiseonika pod pritiskom većim od atmosferskog – objašnjava dr mr. sci Velimir Rubežić, specijalista vazduhoplovne medicine, koja podrazumeva i hiperbaričnu medicinu. – Kiseonik pomaže ozdravljenju i štiti nas od otrova u našem okruženju. Kiseonik je gorivo koje mozgu omogućava da pravilno funkcioniše, a imunom sistemu da ojača svoju odbrambenu sposobnost. Kiseonik je u nekim slučajevima lijek izbora, a najčešće pomoćna terapija. Kiseonik takođe značajno poboljšava dejstvo antibiotika, smanjuje otoke, upale, ubrzava proces zarastanja rana, a sve to ima i sekundarne efekte na zdravstveni sistem: smanjuje se broj bolničkih dana hroničnih pacijenata, utrošak ljekova i medicinskih sredstava, kao i broj radikalnih hirurških intervencija, prije svega amputacija ekstremiteta. Boravak u komori prija i zdravim ljudima, pa poslije samo desetak dana tretmana osjećaju se mnogo bolje, raspoloženije i snažnije. Hiperbarična terapija predstavlja svojevrstan program protiv starenja jer kiseonik ubrzava stvaranje kolagena, čime se koža zateže. Takodje djeluje baktericidno i ima antistresni efekat. Veoma je korisna za profesionalne spotriste koji se pripremaju za velika takmičenja ili održavaju kondiciju. Primjer je Novak Đoković, koji jednomjesnu komoru koristi u svojoj kući. U principu, kiseonik pomaže u svim slučajevima gde postoji hipoksija – nedostatak kiseonika u tkivima, a najbolje rezultate daje kod komplikacija uzrokovanih dijabetesom, infekcija mekih tkiva, neuroloških oboljenja, venskih rana, moždanog udara, steriliteta, autizma, reumatizma, multiple skleroze, gluvoće… Postoje situacije kad ova vrsta tretmana bukvalno spasava život, kao što je trovanje ugljen-monoksidom, gasna gangrena, arterijska gasna embolija i dekompresiona bolest kod ronilaca – kaže dr Rubežić.

Jednomjesna hiperbarična komora namijenjena je lijčenju jedne osobe u ležećem i poluležećem položaju. Sastoji se od tijela komore u kojoj se bolesnik izlaže HBO i prateće opreme (kiseoničke instalacije, komandnog pulta, monitoringa za praćenje vitalnih parametara bolesnika i fizičkih parametara sredine u komori i barosali). Bolesnik kiseonik udiše putem maske. U toku liječenja u ovim komorama ljekar je izvan komore a sa bolesnikom kontaktira vizuelno preko staklenih površina i interfona. Za razliku od višemesnih barokomora, ovde je ljekar posvećen i vodi brigu samo o jednom bolesniku a pritisak kiseonika i drugi parametri podešavaju se samo u odnosu na njega. Suština je da se različita oboljenja tretiraju pod razlicitim pritiskom i različitim koncentracijama kiseonika, što se u višemjesnim komorama ne može obezbijediti.

U Ivamed-u baziramo rad na preventivnim programima, a planiramo da uvedemo sportsku medicine i nutricionističke savjete, jednom riječu zdrave stilove zivota, kao uslov dobrog zdravlja. Želimo da pomognemo našim pacjentima u smislu sprečavanja bolestih stanja, unapređenju kvaliteta života i stvaranja optimalnog psiho-fizickog stanja. Planiramo da angažujemo stručnjake sa strane kao konsultante, tako da najavljujemo prof. dr Boža Trbojevića, endokrinologa, stručnjaka medjunarodnog glasa, za 29. oktobar. Preventiva i dobri edukativni programi su pola zdravlja

Veselinka Marković, izvršna direktorica