Kondilomi kod adolescenata i trudnica

0
1326

kondilomiPopulacija mladih djevojaka između 18 i 23 godine je danas najviše izložena HPV infekciji. Jedan nezaštićen polni odnos je doviljan za HPV infekciju i mogućnost nastanka polnih bradavica. Sama spoznaja da imaju polne bradavice je traumatično iskustvo za mlade djevojke.

Sa druge strane, trudnoća je posebno fiziološko ali i psihičko stanje, koje zahtijeva poseban terapijski pristup u liječenju kondiloma, pri čemu se posebna pažnja mora obratiti i na majku i na plod.

Obavezno je liječenje oba partnera, jer je to jedini garant uspješne terapije. Ukoliko zanemarimo jednog od partnera, to će dovesti do recidiva infekcije i stvranja kruga koji će dovesti samo do pogoršanja već postojećeg stanja.

Moramo pomenuti i posebnost polnih bradavica u zavisnosti na lokalizaciju i proširenost. Kada to govorimo moramo posebnu pažnju obratiti na kondilome na sluzokoži vagine malih usana, zatim kondilome sa perianalnom i analnom lokalizacijom (fotografije možete pogledati na sajtu www.drigorjeremic.com). Sve ove lokalizacije polnih bradavica zahtijevaju poseban terapijski pristup sa mnogo iskustva u izboru terapije a zatim i u samom radu.

ISKUSTVO U DIJAGNOSTICI PRIJE SVEGA !

Od izuzetnog je značaja da se na vrijeeme dijagnostikuju takozvane subkliničke forme kondiloma, na sluzokoži malih usana, vagine i samom grliću materice, kao i skriveni izraštaji intraanalne lokalizacije. Za to je nesumnjivo potrebno veliko kolposkopsko iskustvo. Samo iskusan kolposkopičar može prepoznati sitne perlaste izraštaje na sluzokoži malih usana i kolposkopske patološke slike na vagini i grliću materice.

 

ŠTA DALJE ?

Izbor terapije je ključan za povoljan ishod u pomenutim slučajevima. Radi se o jako osjetljivim mjestima. Genitoanalna sluzokoža je izuzetno osjetljivo područje za svaku nekontrolisanu terapisku traumu. Samo saznanje da mlada djevojka ima kondilome, kao i trudnica, je stres, a ako uz to imamo i neadekvatnu terapiju, to će dovesti do velikih psihičkih i fizičkih problema.

 

ŠTA UZROKUJE POGREŠNA TERAPIJA ?

Možda je čudno ali prvo moramo istaći šta donosi pogrešan terapiski izbor kako bi bolje shvatili efekte prave terapije. Pogrešna terapija (termokauter, podofilin, azot, i na kraju i laser) na sluzokoži malih usana, analne regije ili vagine, dovešće do pretjerane traume koja će poremetiti lokalnu otpornost, stvoriti povoljne uslove za infekciju, i na kraju usporiti zarastanje, stvoriti recidiv još masivniji, i na kraju poslije dugotrajnog i teškog oporavka dovesti do ožiljka. Bolna terapija sa recidivima će dodatno poljuljati samopouzdanje pacijentkinje, a ožiljci i stalni recidivi dovešće nesumnjivo do seksualne disfunkcije. Obično nestručan rad na sluzokoži malih usana dovodi do takvih ožiljaka koje sužavaju, kako ulaz tako i samu vaginu i dovode do stalnog pucanja prilikom seksualnog odnosa.

 

KAKAV VID TERAPIJE JA SPROVODIM  SA USPJEHOM VEĆ 6 GODINA?

Radiotalasna tehnika frekvence 4MHZ je bez sumnje terapija izbora. Tokom 6 godina uspio sam da dođem do sopstvene tehnike u radu, koja podrazumijeva kombinaciju radiotalasne excizije i vaporizacije. Radiotalasna vaporizacija je rezervisana za promjene na sluznici, (sluzokoža malih usana, vagina i analna sluzokoža) dok je kombinacija sa excizijom rezervisana za masivne izraštaje. Sve intervencije izvodim u lokalnoj anesteziji, s tim što je za intervencije na vagini i sluzokoži malih usana dovoljna samo anestezija u spreju. Intervencije na sluzokoži malih usana i vagini su bezbolne i traju 2 do 3 minuta. Oporavak je jako brz i nema recidiva niti ožiljaka. Analna lokalizacija je najteže područje za rad. Tu koristim kombinaciju excizije i vaporizacije, s tim što vodim računa da u toku intervencije nema krvarenja. Radiotalasna tehnika je jedino bezbjedna u trudnoći. Trenutno u pomenutoj terapiji imam najviše intervencija, sa najboljim terapijskim rezultatima.

Piše: Dr Igor Jeremić, spec. ginekologije i akušerstva,

saradnik u Poliklinici ”Rezidencija zdravlja – Kerber”