URION D.O.O. Podgorica – Crnogorski lider u prometu medicinskih sredstava

0
3109

Predstavljamo: URION D.O.O. Podgorica

urionnVeć punih petnaest godina kompanija Urion bilježi konstantan rast i razvoj na crnogorskom tržištu. Sa puno volje i entuzijazma 1999. godine kompanija Urion počela je sa radom u Podgorici. Osnovana je kao preduzeće za promet medicinskih sredstava, ali je zbog konstantnog povećanja obima posla, izvršena doregistracija i proširena djelatnost i na promet ljekovima.

Trenutno u kompaniji Urion radi petnaest zaposlenih, ali se taj broj stalno uvećava, shodno potrebama firme koja proširuje obim poslovanja. Kompanija posjeduje sopstvenu špediciju, transport i servis medicinskih sredstava koje prodaje.

Kompanija Urion je ekskluzivni distributer renomiranih svjetskih proizvođača kao što su: Gambro, Johnson & Johnson, Drager, Aesculap, Olympus, Lohmann & Rauscher, Toshiba, Siemens, Agfa, Hawo, Gima, Vivostat i GVB Belimed. Svjetski poznate kompanije čije proizvode Urion plasira na naše tržište sa pravom mu daju epitet lidera u oblasti prometa medicinskih sredstava.

Kroz dugogodišnji uspješan rad Urion je ostvario odličnu saradnju sa svim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori. Da je kvalitet usluga i posvećenost klijentima na visokom nivou potvrđuje uvođenje sistema upravljanja kvalitetom ISO9001:2008 standarda u poslovanje kompanije.

Promet medicinskih sredstava nosi sa sobom i veliku odgovornost, jer je u direktnoj vezi sa ljudskim životima. Jedan kvalitetan aparat spašava mnoge živote i poboljšava kvalitet medicinske usluge građana Crne Gore, pa stoga, u kompaniji Urion posebnu pažnju posvećuju zadovoljenju potreba krajnjih korisnika. Glavni cilj kompanije je da kroz saradnju sa renomiranim proizvođačima medicinskih sredstava i zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, što više medicinskih aparata najnovije generacije učini dostupnim građanima. Zahvaljujući novim tehnologijama koje gotovo svakodnevno napreduju i usavršavaju se, i medicinska sredstva bilježe rapidan napredak u kvalitetu, preciznosti i tačnosti dobijenih rezultata, što direkno utiče na poboljšanje kvaliteta zdravlja. Ono čemu kompanija Urion od samog osnivanja stremi je  obezbjeđenje sigurne i kvalitetne zdravstvene usluge na teritoriji Crne Gore. Svi zaposleni u kompaniji Urion maksimalno su posvećeni zadovoljenju zahtjeva klijenata.

Da kompanijom Urion rukovode i da u njoj rade humani ljudi velikog srca potvrđuju i brojne donacije koje je kompanija uručila bolnicama i domovima zdravlja širom Crne Gore. Tako su bolnice u Nikšiću i Beranama dobile ultrazvučne aparate, Dom zdravlja u Danilovgradu spirometar, a domovi zdravlja u Kotoru i Plužinama EKG aparate i sterilizatore. Od brojnih donacija Kliničkom centru Crne Gore izdvojili bi inkubatore za bebe, ultrasizen noževe, prismaflex system za kontinuiranu dijalizu za potrebe Interne klinike. Brojne su i donacije koje je kompanija Urion uručila građanima Crne Gore kao pomoć pri liječenju u inostranstvu. Domu zdravlja u Plavu donirana je kompletan reverzno osmoski sistem za dijalizu pacijenata, čime je omogućeno stanovnicima Plava i okolnih mjesta da dijalizu obavljaju u svom gradu, a ne da svakodnevno odlaze u Berane.

Kompanija Urion realizovala je brojne projekte, kao što su Holliday dijaliza u Domu zdravlja u Budvi, koji se odnosio na kompletno opremanje prostora savremenim medicinskim sredstvima za dijalizu, opremanje prostora za hemodijalizu u Domu zdravlja Kotor i Domu zdravlja Rožaje, opremanje privatne bolnice Codra i nabavka radiološke opreme za Odjeljenje onkologije Kliničkog centra Crne Gore.

Kompanija Urion zapošljava izuzetne stručnjake kojima omogućava da se dalje usavršavaju putem seminara i edukativnih predavanja u inostranstvu. Urion je kompanija koja ima obučene inženjere za servisiranje medicinske opreme koju prodaje, pa je stoga moguće servisirati aparat bez čekanja na stručnjake iz inostranstva, koje bi moglo dovesti i do ugrožavanja života pacijenata. O svim novitetima iz oblasti medicinskih sredstava kompanija Urion redovno obavještava klijente, a po potrebi organizuje i edukaciju klijenata iz određenih oblasti korišćenja i servisiranja medicinske opreme.

Dobijanje novih zastupništava i širenje firme na promet ljekovima i suplementima, odnosno dodacima ishrani, planovi su za naredni period. Realizacija ovih planova već je u toku, a nju će pratiti i edukacija kadra u inostranstvu, koji će dobiti i odgovarajuće sertifikate za rad. Ogledna privatna laboratorija u kojoj bi potencijalni klijenti dolazili da na licu mjesta vide kako aparat radi, a koja bi ujedno bila u službi građana, ideja je na čijoj će se realizaciji raditi u narednom periodu.

BOKS

BRIGA O ZAPOSLENIMA

Osim prijatne poslovne atmosfere, profesionalizma i visokokvalitetnih uslova za rad svi zaposleni u kompaniji Urion imaju mogućnost da dobiju kredite za rješavanje stambenog pitanja. Dio kredita koji firma daje je nepovratan, a dio koji se vraće je beskamatan i može se vraćati u periodu od 10 do 20 godina.