Liječenje homeopatijom

0
1337

homeopatijaHomeopatija je sistem liječenja razvijen 1796. godine, od strane njemačkog ljekara Samuela Hanemana. Ona se zasniva na zakonu sličnosti: „Slično se sličnim liječi” – principu prvi put prepoznatom od strane Hipokrata, oca savremene medicine, još u petom vijeku nove ere. U našem narodu postoji prepoznavanje ovog principa u izreci: „Klin se klinom izbija”

Da objasnimo ovaj princip, poslužićemo se primjerom homeopatskog lijeka, Alium cepa, koji se pravi od crnog luka. Kada se sjecka crni luk, osoba obično razvije sekreciju iz nosa i očiju, a manifestuje se i crvenilo i nadraživanje sluzokože. Ovi simptomi su isti kao i simptomi kijavice i polenske alergije, te se zato homeopatski lijek spravljen od crnog luka uspješno koristi u terapiji prehlada i alergijskih kijavica. Pošto luk može izazvati ove simptome kod zdrave osobe, on ih može i liječiti kod bolesne osobe.

Vjerovatno najznačajniji princip homeopatije jeste da ona liječi osobu a ne bolest. Tako će dvije osobe sa istom dijagno­zom dobiti različit homeopatski tretman, prilagođen pojedinoj osobi, tj. njenom mentalnom, emotivnom i fizičkom aspektu. Terapija se, dakle, prepisuje prema osobi, a ne prema dijagnozi.

Homeopatski postupak liječenja koncentriše se na traženje uzroka oboljenja. Simptomi se ovdje opažaju kao dragocjeni putokazi u razumijevanju bolesti, način na koji naše tijelo komunicira sa nama i javlja nam da nešto „škripi”. Adekvatno izabran homeopatski lijek usloviće poboljšanje i izlječenje na  svim nivoima, pa se tako osoba mora istovremeno bolje osjećati i psihički i fizički.

Homeopatija prepoznaje postojanje Vitalne sile, inteligen­cije u nama, našeg unutarnjeg doktora. Ona koristi prirodne ljekove da na suptilan način stimuliše tu mudrost organizma da dovede do samoizlječenja.

Homeopatski ljekovi

Homeopatski ljekovi su spravljeni od prirodnih supstanci, uglavnom biljnog i mineralnog porijekla. Oni su netoksični i ne ostavljaju nuspojave. Da bi se to postiglo, ljekovi se u postupku spravljanja razblažuju do tačke da se originalna supstanca nalazi prisutna ili samo u tragovima, ili samo u svom energetskom, vibra-cionom stanju. Tim postupkom je izbjegnuta toksičnost, a pojačana ljekovitost materije, jer ona djeluje na svom energetsko-dinamičkom principu a ne na materijalnom nivou.

Ljekovi se spravljaju u homeopatskim farmacijama, po principima homeopatske farmakopeje.

Šta liječi homeopatija?

Ko može koristiti homeopatiju i šta ona zapravo liječi? Jedno je od osnovnih pitanja.

Pošto je princip homeopatije da liječi osobu a ne bolest, svako može koristiti homeopatski način liječenja. Ona se bez bojazni može koristiti i u trudnoći, kada je upotreba mnogih drugih preparata ograničena ili zabranjena. Njena primjena u pedijatriji poznata je i djeca uglavnom brže i bolje reaguju na homeopatski tretman.

Homeopatijom se tretiraju kako akutna, tako i hronična stanja, a može se djelovati i preventivno, na smanjenje mogućnosti pojave bolesti u budućnosti, jačanjem konstitucije pacijenta. Ona se može praktikovati i kombinovati i sa drugim oblicima liječenja, bez kontraindikacija i smetnji. Stoga se ostali vidovi terapije ne moraju prekidati u toku liječenja homeopatijom.

Kako izgleda homeopatska konsultacija?

Prva homeopatska konsultacija jeste iscrpan razgovor sa pacijentom.

Kada dođete kod ljekara homeopata na konsultaciju, da bi donio odluku o tretmanu, njemu će biti potrebne detaljne infor­macije o Vama: tegobe zbog kojih dolazite, prisustvo drugih simp­toma na izičkom nivou, nivo energije, apetit, omiljena hrana i godišnje doba, san, raspoloženje, brige, narav i karakter, strahovi, djetinjstvo, porodična istorija, emotivni život i mnogo drugih podataka koji naizgled nemaju ništa zajedničko s tegobama zbog kojih ste došli. Ipak, svi ovi, naizgled nepovezani podaci, sačinjavaju cjelovitu sliku o Vama i pomažu u odabiru adekvatnog homeopatskog tretmana. Stoga se homeopatija naziva holističkom medicinom (od engleske riječi „whole”, cjelina, cijelo).

Prva konsultacija je razgovor koji obično traje oko sat i po, nakon kojeg će biti prepisan homeopatski lijek. Kontrolna konsultacija biće zakazana nakon mjesec dana od početka terapije. Na kontrolnom pregledu se utvrđuje kako je pacijent reagovao na lijek, stepen poboljšanja, šta je novo od simptoma, koje su promjene na svim nivoima, i fizički, i mentalno, i emotivno.

Za održavanje zdravlja i preventivno, preporučuje se posjeta ljekaru homeopati dva do tri puta godišnje.

Koliko je uspješna homeopatija?

Treba naglasiti da je homeopatski način liječenja jedan proces u kojem se organizam postepeno vraća u stanje ravnoteže i zdravlja na svim nivoima, kako psihički tako i fizički, i da je za ovaj proces potrebno vrijeme, jer se ne radi o suzbijanju niti o kontroli simptoma, već o iscjeljenju. Uspjeh terapije zavisi od adekvatno odabranog lijeka, za šta je potrebna saradnja s pacijen­tom i redovno komuniciranje sa njim. Razumijevanje ovog principa omogućiće pacijentu da bude istrajan, odgovoran i strpljiv u toku svoje homeopatske terapije. Međutim, uspjeh homeopatskog načina liječenja zavisi koliko od samog doktora, toliko i od samog pacijenta.

Redovno uzimanje terapije, pridržavanje savjeta o promjeni načina života i ishrane, redovne kontrole i praćenje toka liječenja, od ključnog su značaja za uspjeh liječenja. Uzrok eventualnog neuspjeha liječenja homeopatijom često leži u nedosljednosti pacijenta i njegovom preranom odustajanju od terapije, kako zbog nestrpljenja tako i zbog nepreuzimanja odgov­ornosti za svoje zdravlje.

U praksi, najveći i skoro sigurni uspjeh u liječenju imaju pacijenti koji redovno dolaze na kontrole, komuniciraju sa ljekarom i pridržavaju se prepisanog protokola. Kao i u svemu u životu, dosljednost i posvećenost daju najbolje rezultate.

Kome je namijenjen homeopatski način liječenja?

– Ovaj vid liječenja je za ljude koji ne traže brza – „flaster rešenja” za svoje tegobe. Ako ste riješili da investirate u svoje zdrav­lje i da uložite trud i strpljenje koje će Vas dovesti do potpuno novog nivoa Vašeg mentalnog, emotivnog i fizičkog zdravlja, i to prirodnim putem, onda je homeopatija način liječenja za vas.

– Ovaj vid liječenja pogodan je za one kojima drugi oblici liječenja nisu mogli pomoći, kao i za osobe koje žele prirodne, holističke metode liječenja.

– Homeopatija je za one osobe koje žele da preduprede pojavu bolesti u budućnosti, koristeći preventivni karakter homeo­patije.

– Za one osobe koje su riješile da preuzmu odgovornost za svoje emotivno i fizičko zdravlje u svoje ruke i kojima je ljekar homeopat potreban kao katalizator tog procesa i kao dio tima.

– Za sve one koji svoju bolest ne vide kao nesreću, već kao priliku da isprave i odbace ono što ih sputava i koči da budu zdraviji i srećniji.

 

Piše: dr Snežana Tomić, homeopat