Medicinske sestre su snažna sila zdravstvenog sistema

0
956

medicinske sestre 1U hotelu Centre Ville 29. novembra organizovana je regionalna konferencija Razmjena iskustava u regionu u procesu usklađivanja profesije medicinska sestra i babica kao regulisane profesije i usklađene sa zahtjevima EU Direktive 2013/55.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Milovan Vujović, govoreći na regionalnoj konferenciji rekao je da vjeruje da u vremenu dominacije tehnološkog razvoja, informacionih i komunikacionih tehnologija, medicinske sestre i babice čine branu dehumanizacije medicine.

– Vi ste prve osobe koje dočekuju pacijenta i one koje ga ispraćaju, njegov ste pratilac i oslonac. One ste koje ga savjetuju, razumiju, tješe, ulivaju nadu i pružaju podršku. Vi ste duša zdravstvenog Sistema – rekao je Vujović. On je kazao da profesiju medicinskih sestara ne odlikuje samo ljudskost, već i znanje, stručnost, profesionalizam i da ta sinergija daje vrijednost i dragocjenost radu za čitav sistem. – Budući da u zdravstvu većine zemalja medicinske sestre i babice čine čak 80 odsto kvalifikovanog medicinskog osoblja, to mi daje za pravo da kažem kako ste upravo vi snažna sila zdravstvenog sistema, koja može unijeti promjene koje su potrebne da bi se u savremenom društvu postigao cilj zdrave nacije – istakao je Vujović.

Prema njegovim riječima, kvalitetna zdravstvena zaštita je prioritet u razvoju zdravstvenog sistema, a u okviru nje promocija zdravih stilova života i preventivna zdravstvena zaštita. – Upravo tu je liderska uloga medicinskih sestara i prepoznata širom svijeta, a Ministarstvo zdravlja je spremno da djeluje u ovom pravcu kada je u pitanju vaša uloga i pozicija u crnogorskom zdravstvenom sistemu – naveo je Vujović.

Kontinuirana medicinska edukacija, kako je dodao, je pravo i obaveza svakog zdravstvenog radnika, ali isto tako i neizostavni činilac i temelj profesije. – Stoga vjerujem da će i ovaj susret omogućiti razmjenu iskustava i usvajanje novih znanja, kako bi mogli biti još uspješniji u savladavanju brojnih izazova koji su pred vama – rekao je Vujović i poručio da na tom putu imaju podršku i sigurnog partnera u Ministarstvu zdravlja.

Crna Gora je preduzela potrebne korake u pravcu regulisanja statusa medicinskih sestara i babica, kako bi spremno dočekala pristupanje Evropskoj uniji i omogućila slobodno pružanje usluga u državi, ali i u članicama EU, poručila je savjetnica glavnog pregovarača, Dragana Marković. Ona je istakla da je značaj medicinskih sestara i babica prepoznat brojnim strateškim dokumentima, ne samo u Crnoj Gori, nego i na globalnom nivou.

Marković je pojasnila da je Crna Gora, u želji da unaprijedi stanje u pružanju usluga, a samim tim i položaj medicinskih sestara i babica, prihvatila da sprovede Direktivu 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija, pa samim tim i Direktivu 2013/55/EZ kojom je izmijenjena prethodna.

– Vlada je nedavno donijela Odluku o utvrđivanju Liste regulisanih profesija, što bi trebalo da omogući da crnogorske medicinske sestre i babice imaju iste mogućnosti kao i njihove kolege iz zemalja EU. Sada je važno podsticati dalje jačanje kontinuiranog profesionalnog razvoja u području tih profesija – poručila je Marković.

Crna Gora će, kako je rekla, raditi dalje na planskom usmjeravanju kontinuirane medicinske edukacije, uz očekivanje da će do pristupanja EU u potpunosti biti usklađena s evropskim politikama u ovoj oblasti i spremno dočekati članstvo.

Predsjednica Nacionalnog udruženja medicinskih sestara i babica Nada Rondović rekla je da je to Udruženje osnovano 1996. godine, kao nevladina strukovna organizacija medicinskih sestara, zdravstvenih tehničara i babica Crne Gore. Prema riječima, Rondović medicinske sestre i babice su najmasovnija profesionalna grupa u zdravstvenom sektoru i danas čine od 50 do 60 odsto zdravstvene radne snage.

– Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije 70 odsto usluga u sistemu zdravstvene zaštite su usluge zdravstvene njege. Uloga medicinskih sestara i tehničara i njen značaj u reformi sistema zdravstva, izuzetno je značajna – kazala je Rondović. One su, smatra ona, u srcu većine zdravstvenih timova, i imaju ključnu ulogu u promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti.

Kako je rekla, brojnost i značaj medicinskih sestara iziskuju potrebu da se stalno radi na unaprijeđenju te profesije i to najprije u oblasti obrazovanja. – Istraživanja sprovedena posljednjih nekoliko godina ukazuju na to da postoji veza između nivoa obrazovanja sestara i smanjenja bolničke smrtnosti – poručila je Rondović.

Prema njenim riječima, biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži najljepše u ljudskom biću- humanost i predanost pozivu. – Ulaganjem u sestrinstvo, ulažete u zdravlja, zdravo društvo i spašavate živote. Zato, medicinske sestre vrijeme je da damo značajan doprinos i uključimo se u rešavanje izazova u zdravstvenoj njezi, jer samo zajedno možemo biti jači i lakše rješavati sve izazove koji su pred nama – zaključila je Rondović.

PR služba Ministarstva zdravlja