Medicinski fakultet UCG inovira sadržaje nastave formiranjem centara

0
563

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof. dr Miodrag Radunović najavio je da će se na ovom fakultetu, u skladu sa svjetskim trendovima, savremenim metodologijama i kroz formiranje novih sadržaja na fakultetu, unaprijediti kvalitet nastave, a pogotovo kroz realizaciju projekata.

– Cilj nam je da doktori medicine ovog fakulteta budu prepoznati po usvojenim znanjima i vještinama baziranim na ishodima učenja uz očuvanje akademskog integriteta, što je podsticajni milje za nauku i istraživanje – kazao je prof. Radunović.

Prema njegovim riječima, savremeni modeli obrazovnog procesa planirani su uz modernu tehnologiju i formiranje multifunkcionalne sale na Morfološkom institutu za grupu predmeta Anatomija, Histologija, Patologija i Sudska medicina.

– Formiranjem Centra za simulaciju intenziviraćemo savremene principe usvajanja dijela kliničkih vještina kroz praktičan rad sa studentima u manjim grupama i implementaciji kliničkih vještina i tehnika u savremenu kliničku praksu, a sve u duhu primjenljive nauke sa međunarodno uporedivim ishodima učenja – najavio je prof. Radunović.

Na Medicinskom fakultetu koji je centar naučno istraživačkog rada u oblasti biomedicine i centar interdisciplinarnih istraživanja počeće istraživanje „Stomatološka poliklinika za mobilni pristup (MADE)“, međunarodnog projekta u okviru drugog poziva Interreg – IPA CBC programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

– Formiraće se Zajednički centar znanja za razvoj neophodnih preventivnih programa i kapaciteta primarne zdravstvene zaštite za rano otkrivanje i intervenciju – kazao je dekan prof. Radunović.

Sa početkom 2020. godine počeo je i međunarodni četvorogodišnji naučnoistraživački projekat „Otkrivanje zajedničkih puteva i prepoznavanje pacijenata koji su u riziku od demencije (RECOGNISED)“ u okviru programa HORIZONT 2020, u kojem će se uspostaviti strateško partnerstvo sa renomiranim naučnoistraživačkim institucijama u Evropi.

Dekan Radunović navodi da će se nastaviti i rad na ranije započetim nacionalnim, bilateralnim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima.

– Prepoznatljivi kvalitet, kreativnost i energiju studenata i doktora treba usmjeravati na radu i promociji javnog zdravlja i politika koje će biti generator razvoja društvene zajednice.U okviru doktorskih studija doktorandi prvi put na Medicinskom fakultetu mogu birati u okviru doktorskih studija kao izborni modul Javno zdravlje – kazao je dekan.

Kroz veću mobilnost studenata, nastavnika i saradnika kvalitetnijih modela motivisanosti nastavnog osoblja, obrazovnim sadržajima, stručnim usavršavanjem studenata i nastavnog kadra, težnja Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore je promocija i konkurentnost sa svjetski priznatim fakultetima, prepoznatljiv identitet na mapi akademske zajednice, uz benefit društva u cjelini.

                                                                 Medicinski fakultet, Univerzitet Crne Gore