Novi elektronski servis za građane – eNaručivanje

0
1107

Na nivou svih domova zdravlja u Crnoj Gori, osiguranicima Fonda za zdravstveno osiguranje od 20.01.2020. godine, na portalu eZdravlje i mobilnoj aplikaciji je dostupan novi elektronski servis eNaručivanje, koji omogućava on-line naručivanje:

  1. Elektronskih recepata (terapije) za hronične bolesnike;
  2. Izvještaja za obračun naknade zarade (doznaka) za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja), isključivo za bolovanja koja odobravaju ljekarske komisije Fonda;
  3. Potvrda koje izdaju izabrani doktori (trenutno 2 vrste potvrda koje izdaje izabrani doktor za djecu: Opravdanje izostanka iz vrtića i Dokazivanje sposobnosti za nastavu fizičkog vaspitanja).

Servis se uvodi prije svega u korist i za potrebe osiguranika, ali i da rastereti rad izabranih doktora. Prednosti servisa eNaručivanje odnose se prvenstveno na pružanje zdravstvene usluge bez posjete izabranom doktoru. Dakle za one usluge za koje nije potrebno posjetiti ljekara, osiguranik – pacijent može ih realizovati putem ovog elektronskog servisa.

Sa druge strane, velika prednost ogleda se u oslobađanju termina izabranih doktora u korist onih pacijenata i usluga za koje je potrebna stručno medicinska obrada i tretman. Dakle, novim servisom dobijamo benefit i za medicinski kadar kroz smanjenje broja posjeta kod izabranog doktora, kao i smanjenje administracije u programskom dijelu kod rada sestara.

Bitno je istaći da će u svakom trenutku i u svakoj situaciji, ljekar biti u mogućnosti da procijeni opravdanost zahtjeva i u skladu sa tim odabere način relizacije naručene usluge, ili u protivnom da jednim klikom ipak pozove pacijenta na pregled. Povratnu informaciju o načinu obrade zahtjeva pacijent će dobiti putem SMS poruke, koja se osiguranicima distribuira automatski direktno iz Integralnog informacionog sistema zdravstva, u zavisnosti od konačne procjene i odluke ljekara.

Prilikom prijave na novi servis osiguranik prije svega vrši izbor usluge koju želi naručiti ovim putem: terapija/doznake/potvrde, nakon čega slijedi par koraka do kompletiranja zahtjeva.

To bi značilo da pacijent prilikom naručivanja terapije, u prvom koraku vrši izbor dijagnoze za koju treba terapiju, zatim izborom prvog slobodnog termina zakazuje pružanje ove on-line usluge. Do kraja dana u kojem je termin zakazan, pacijent dobija povratnu informaciju putem SMS-a: “Naručena terapija je propisana na elektronskom receptu, koji možete realizovati u apotekama. Uvid u propisane recepte možete izvršiti na servisu eRecept;” ili “Naručena terapija nije propisana. Potrebno je posjetiti vašeg izabranog ljekara.” Ovo u zavisnosti od odluke i procjene ljekara.

Kod naručivanja doznaka i potvrda pristup je sličan, stim što pacijent do kraja dana dobija povratnu informaciju u formi: “Naručena doznaka/potvrda je kreirana. Možete je preuzeti kod sestre na pultu/šalteru doma zdravlja.” ili “Naručena doznaka/potvrda nije kreirana. Potrebno je posjetiti vašeg izabranog ljekara” Opet na osnovu procjene ljekara da li je predmetnu uslugu moguće pružiti bez kontakta sa pacijentom. U ovom slučaju, kod doznaka i potvrda pacijent ipak mora posjetiti dom zdravlja, ali bez čekanja slobodnog termina i zakazivanja posjete kod izabranog doktora. Preuzimanje ovih dokumenata vrši se na pultu, kod sestre u bilo kojem terminu. Razlog ličnog ili fizičkog preuzimanja je obaveza prilaganja originalne verzije dokumenta koju zahtijeva poslodavac kod doznaka ili obrazovna ustanova u slučaju potvrde.

Takođe, servis omogućava i otkazivanje naručene usluge, jednostavnim izborom opcije na glavnom meniju.

S obzirom da je bilo pitanja vezano za novi servis da li je moguće naručivati terapiju/doznake/potvrde  telefonskim pozivom, naglašavamo da je servis eNaručivanje moguće isključivo koristiti putem portala eZdravlje, i da predstavlja dodatnu opciju kojom se obezbjeđuje dostupnija i brža zdravstvena zaštita, kao i da ne isključuje dosadašnje načine obezbijeđivanja potrebne terapije/doznake/potvrde.

                                                              Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore