Multipla skleroza i Covid 19

0
142

Dr Zilha Idrizović, spec. neurolog
Poliklinika Neuron, Bijelo Polje

 

Pandemija korona virusom je veliki globalni izazov za čitav svijet, pa i za Crnu Goru. U moru nepoznanica, sa samim početkom pandemije suočili smo se kao zdravstveni radnici sa velikim brojem problema, koji su u početku bili fokusirani na preventivne mjere, u cilju suzbijanja širenja infekcije, zatim na rano prepoznavanje kliničke slike i postavljanja terapijskih protokola za liječenje pacijenata sa Covid 19, uz istovremenu reorganizaciju zdravstvenog sistema. U tom vremenu neurolozi, naročito oni koji se bave liječenjem imunski posredovanih bolesti kao što je Multipla skleroza (MS), kao i naši pacijenti oboljeli od MS, su se suočili, pored ovih elementarnih, i sa dodatnim dilemama. One se najčešće odnose na mogućnost obolijevanja pacijenata sa MS-om sa COVID 19, tokom i ishodom bolesti, kako kod pacijenata sa ili bez DMT (terapija za modifikovanje toka bolesti), kod različitih oblika MS.

Šta su koronavirus i Covid-19?
Covid-19 je bolest izazvana novim sojem koronavirusa koji je prvi put identifikovan u Kini. Ovaj određeni koronavirus nazvan je SARS-CoV-2.

Glavni simptomi Covid-19 su: novi, kontinuirani kašalj (kašljanje više puta dnevno), visoka temperatura, gubitak ili promjena osjećaja mirisa ili ukusa.

Prema važećim preporukama Ministarstva zdravlja Crne Gore, u slučaju razvoja ovih simptoma, potrebno je javiti se najbližoj Covid ambulanti i testirati se, a zavisno od rezultata testa, po preporuci ljekara sprovesti dalje dijagnostičke i terapijske procedure.

Koji je rizik za obolijevanje od Covid-19?
Pacijenti koji imaju dijagnozu MS-a, imaju isti rizik od razvoja Covid-19 kao i bilo ko drugi. Drugim riječima, pacijenti sa MS-om nijesu u većem riziku od zaraze koronavirusom od opšte populacije, jer imunološki sistem oboljelih od MS-a nije oslabljen zbog same bolesti.

Kod pacijenata sa težim oblicima MS-a, naročito kada bolest duže traje, a koji imaju i smetnje sa gutanjem, iskašljavanjem ili su skloni raspiratornim infekcijama; ili imaju druge pridružene bolesti uključujući one koje utiču na srce ili pluća – poput visokog krvnog pritiska ili astme; mogli bi biti u većem riziku od komplikacija ako razviju Covid 19. Drugim riječima, odredjene grupe oboljelih sa MS-om mogu biti izložene većoj opasnosti da razviju teške oblike COVID-19:
1. Osobe sa progresivnom MS-om
2. Osobe sa MS-om starije od 60 godina
3. Osobe sa višim stepenom invaliditeta (na primer, ocjena EDSS od 6 ili viša)
4. Osobe sa bolestima srca ili pluća.

Koje mjere treba preduzimati da bi se zaštitili od COVID-19?
Ograničenja u ponašanju tokom Covid 19 pandemije se postepeno ublažavaju i u našoj zemlji, kako se broj oboljelih smanjuje i sprovodi program vakcinacije.

Medjutim, i dalje treba poštovati preporuke, kako bi smanjili rizik od obolijevanja od Covid-19 i zaštitili se. Preporuke uključuju:
1. Držanje distance od najmanje 2 m
2. Nošenje zaštitne maske
3. Održavanje higijene – prije svega redovno pranje ruku, čišćenje životnog i radnog prostora, pokrivanje nosa i usta pri kašljanju i kijanju, provjetravanje prostorija.

Čak i u slučaju ako je sprovedena vakcinacija, i dalje se savjetuje da se ove smjernice poštuju, jer nijedna vakcina nije u potpunosti efikasna i još uvijek nije jasno u kojoj mjeri vakcina može zaustaviti širenje virusa.

Šta ako se desi Covid-19 kod oboljelih od MS?
Za većinu ljudi, Covid-19 je blaga infekcija. To potkrepljuje preliminarno istraživanje iz Italije koje je utvrdilo da ljudi sa MS koji su oboljeli od Covid-19 nisu prošli lošije od opšte populacije.

Liječenje Covid 19 ima za cilj ublažavanje simptoma dok se tijelo bori protiv infekcije. Ne postoje specifični ljekovi za Covid-19.

Ako imate MS i zarazite se sa Covid-19, način na koji se vaše tijelo nosi sa infekcijom (na primjer groznicom) može prouzrokovati privremeno pogoršanje simptoma MS. Kada se oporavite od infekcije, simptomi MS će se smiriti. Medjutim, ozbiljnija infekcija potencijalno može izazvati pogoršanje bolesti (relaps).

Ako je u pitanju teži oblik MS ili ako imate neka pridružena zdravstvena stanja, postoji veći rizik od razvoja komplikacija od Covid-19. Na primer, ukoliko pacijenti teže iskašljavaju, postoji povećani rizik da koronavirus može dovesti do ozbiljnije infekcije grudnog koša, poput upale pluća. Upravo iz tog razloga je izuzetno važan multidisciplinarni pristup u liječenju ovih pacijenata, uz ranu detekciju potencijalnih rizika koji mogu uticati na konačni ishod liječenja.

Savjeti u vezi relapsa
Osobe sa MS-om bi trebale da potraže ljekarsku pomoć ako osjete pogoršanje svog zdravstvenog stanja, koje bi mogle da ukažu na postojanje relapsa ili nekih drugih zdravstvenih problema, poput infekcije.

Upotrebu kortikosteroida za liječenje relapsa treba pažljivo razmotriti i koristiti samo za ozbiljne relapse. Tamo gdje je to moguće, odluku treba da donese neurolog, iskusan u liječenju MS-a. Osobe koje su primile kortikosteroide treba da budu obazrive i možda da razmotre samoizolaciju tokom odgovarajućeg vremena kako bi umanjile rizik od COVID-19.

 

Reference:

1. https://mstrust.org.uk/a-z/coronavirus-covid-19-and-multiple-sclerosis
2. https://msplatforma.org.rs/sta-koronavirus-covid-19-znaci-za-ljude-koji-zive-s-ms-om/
3. Giovannoni et al., Multiple Sclerosis and related disorders, 39; 2020