Obilježen Nacionalni dan kontrole duvana

0
483

agima duvan       Nacionalni dan kontrole duvana, koji je obilježen 11. Novembra, dobra je prilika da se skrene populaciji pažnja na pogubne uticaje duvanskog dima. Ove godine su, od samog početka školske godine, krenule prigodne aktivnosti usmjerene ka obilježavanju ovog važnog datuma iz kalendara zdravlja, a realizatori promotivnih aktivnosti života bez duvana su bili, pored stručnjaka iz Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje i studenti Medicinskog fakulteta, stažeri koji jedan dio svog obaveznog staža provode u IJZ, kao i zaposleni u domovima zdravlja. Navedeni realizatori su održali radionice među učenicima odnovnih i srednjih škola, kao i među pripadnicima RE populacije. Završna aktivnost je realizovana u IJZ u vidu Konferencije koja je organizovana sa namjerom da poveća kvantum zdravlja pružaocima usluga iz savjetovališta za mlade domova zdravlja, kako bi oni kompetentno prenosili svoja znanja korisnicima usluga. U navedenim organizacionim jedinicama, posebno edukovani davaoci usluga sprovode program odvikavanja od pušenja, ali rade i na prevenciji ove teške bolesti zavisnosti. Stručnjaci Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje iniciraju, kreiraju, prate i evaluiraju realizaciju navedenih mjera, a rade i na edukovanju sprovodioca i definisanju vodiča kako bi se aktivnosti sprovodile prema istoj metodologiji na svim mjestima realizacije.

Učesnicima skupa se, na samom početku, obratila Direktorica direktorijata Ministarstva zdravlja dr Mira Dašić, koja je pozdravila skup i navela jasno opredjeljenje Ministarstva da podrži sprovođenje mjera kojima će se uticati na smanjenje potražnje i dostupnosti duvanskih proizvoda svima, a posebno mladima. Predstavila je problem pušenja u Crnoj Gori i šire, ali se i osvrnula na značaj primjene adekvatnih mjera u suzbijanju komplikacija po zdravlje nastalih zbog upotrebe duvanskih proizvoda, kao i da primjena takvih mjera zahtijeva multisektorsko i multiprofesionalno povezivanje. Skupu se, takođe, obratio doc. dr Boban Mugoša, koji je, nakon pozdravljanja učesnika i riječi dobrodošlice, ukazao, još jednom, na narastajući problem korišćenja duvanskih proizvoda u svijetu i kod nas. Naime, poslednja istraživanja pokazuju da je prekinut trend smanjenja upotrebe duvana među mladima u Crnoj Gori, jer je poslednji GYTS predstavio situaciju prema kojoj postoji dvostruko veći broj pušača među petnaestogodišnjacima, u odnosu na prethodno istraživanje od prije pet godina. Situacija povećanja broja konzumenata duvanskih proizvoda osnovni je razlog  povećanja stopa morbiditeta i mortaliteta stanovništva uslovljenih pušenjem, što ima za posljedicu sve veća izdvajanja za zdravstveni tretman posljedica ove bolesti. U situaciji kada gotovo trećina populacije u zemlji konzumira duvanske proizvode teško je, ali neophodno kreirati kompetentne mjere kontrole upotrebe duvanskih proizvoda.

U nastavku rada Konferencije, skupu se obratila prof. dr Agima Ljaljević, Nacionalni koordinator za kontrolu duvana, koja je ovu priliku iskoristila da predstavi status kontrole duvana u Crnoj Gori, što je bio predmet opsežne analize na sastanku upriličenom u mjesecu oktobru sa SZO i predstavnicima deset zemalja iz regiona, potpisnica Okvirne konvencije o kontroli duvana (FCTC), koji je uprličen u Budvi. Nacionalna koordinatorka je ukazala i na zaključke u Izvještaju EU, kojima se naglašava nezadovoljstvo implementiranim mjerama kontrole duvana do sada, zbog usvajanja novih zakonskih dokumenata, kojima se primjena strogih odredbi zabrane korišćenja duvanskih proizvoda na javnim mjestima odlaže do daljnjeg. Ona je, pokušala i da obrazloži razloge ovakve situacije, koji nisu u skladu sa opredjeljenjima FCTC, a koju je Crna Gora ratifikovala prije deset godina, čime se obavezala na dosljednu primjenu svih mjera ove Deklaracije. Navedeno je da u budućem periodu predstoji kreiranje metodologije za primjenu mjera kontrole duvana prema sveobuhvatnom i djelotvornom instrumentu FCTC. Posebno je istknut značaj kontinuiranog sprovođenja zdravstveno-vaspitnog rada među djecom u školama i savjetovalištima, uz korišćenje sredstava javnog informisanja, kako bi se kompetentna i sveobuhvatna informacija uspješnije diseminirala.

O negativnim uticajima duvanskog dima na zdravlje male djece, koje se, najčešće, ostvaruje tokom pasivnog pušenja, govorila je prof. dr Vesna Miranović. Ona je istakla sve negativne efekte pušenja na zdravlje djece, još od nivoa začeća, zatim tokom cijelog intrauterinog života, predstavila je i moguće probleme na porođaju, nakon rođenja, kao i tokom rasta i razvoja. Predstavljena su najčešća oboljenja koja nastaju kao rezultat pasivnih uticaja duvana po zdravlje djece. Duvanski dim ostvaruje kompleksne, kumulativne i vrlo opasne komplikacije po zdravlje djece, koja, pri tome, nevoljno udišu duvanski dim zbog pušenja ljudi koje se nalaze u njihovom okruženju, a prije svega zbog pušenja roditelja, odnosno najdramatičniji efekti nastaju zbog pušenja majke. Nije opravdano da oni koji trebaju prevashodno da čuvaju zdravlje ove posebno osjetljive kategorije stanovništva, najviše ga ugrožavaju.