Održan Drugi kongres preventivne pedijatrije

0
482

Kongres je čvrst oslonac nastojanju da se bolest spriječi kongres pedijatrije II

Drugi Kongres preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem, koji je okupio učesnike iz 13 država, predstavlja čvrst oslonac nastojanju da se obezbijedi zdrava populacija i zdravo djetinjstvo, a pravi način za to je promocija zdravlja i prevencija bolesti.

To je saopšteno na otvaranju Drugog kongresa “Novi pravci preventivne pedijatrije”, koji se od 02.11. do 04.11.2018. održao u Bečićima, a koji je organizovala Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Ministarstva nauke, a akreditovala Ljekarska komora Crne Gore.

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, otvarajući skup, kazao je da Kongres preventivne pedijatrije predstavlja čvrst oslonac nastojanju da se bolest spriječi u konačnom, ali i da pokaže zbog čega je ona važna i u kom trenutku je postala važna.

– Da bismo našli odgovor na ovo pitanje, moramo biti svjesni šta sve donosi savremeni način života. Na sceni je najveći eksperiment na ljudima u istoriji čovječanstva – izostanak dojenja. Samo 17%  žena u Crnoj Gori doji. Tu su i ogromni izazovi sredine, zagađenje vazduha, tla i vode – kazao je dr Hrapović.

– Savremeni roditelji su izloženi povećanim radnim i emocionalnim zahtjevima a dijete manje vremena provodi uz majku, sa više stresa. Savremeno dijete ranije pristupa kolektivu, dok se ranije oslonac u odgajanju nalazio u široj porodici. Nekada je komunikacija na relaciji roditelj-dijete bila bogatija, danas je oskudna. Danas se žene kasnije odlučuju za materinstvo, dajući prostora napredovanju u karijeri, a porodica postaje manje stabilna, često disfunkcionalna ukazao je dr Hrapović.

Svega nekoliko decenija unazad, kako je istakao, djeca su se više kretala, većinom su dojena, hrana je bila prirodna, okolina čista, bila su u kontaktu sa malim brojem hemijskih jedinjenja.

– Sada su djeca inaktivna, nudi im se obilje kalorija, dojenje je zamijenjeno adaptiranim formulama, djeca konzumiraju industrijski obrađenu hranu, u kontaktu su sa velikim brojem hemijskih supstanci – naveo je dr Hrapović.

Prema njegovim riječima, tehnološki napredak povećao je mogućnost liječenja i preživljavanja, ali su navedene okolnosti sredine i socijalnih odnosa dovele do promjene patologije i učestalosti pojedinih bolesti.

– Takve intenzivne promjene u sociološkoj i ekološkoj strukturi odnosa okruženja i ljudske populacije nametnule su prevenciju kao imperativ, kao standard zrelosti i kao objektivni uslov opstanka, dugog življenja i dobrog kvaliteta života – istakao je dr Hrapović.

Predsjednik Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore i predsjednik Organizacionog odbora Drugog kongresa preventivne pedijatrije Crne Gore, dr Nebojša Kavarić, pojasnio je da je pedijatrija preventivna medicinska grana odrasle dobi.

– Mi želimo da nam donosioci odluka pomognu da očuvamo zdravlje djece, tako što će nas podržati i tako što će nam pomoći da rehumanizujemo pedijatrijsku zdravstvenu zaštitu. Pomoći će nam da ne preklopimo stručnjake samo informatikom i procedurama, nego da vratimo humani oblik pedijatrijske medicine, koja jedino ima smisla – kazao je dr Kavarić.

Pedijatri su, kako je ukazao, zaštitnici zdravlja djece, ali i njihovi zastupnici.

– Vrlo smo osjetljivi kada neko pokušava, kao što je bilo prije pet ili šest godina, da destruiše pedijatrijsku zdravstvenu  zaštitu vještački je sukobljavajući sa drugim strukama. Kada je krenulo nizbrdo oko vakcinacije i oko drugih stvari, odjednom se cijeli svijet pitao gdje su pedijatri – istaka je dr Kavarić.

– Vlade u mnogim zemljama su  „u zadnjem trenutku“ masovno odobrile nove specijalizacije iz pedijatrije. To je najvažnija podrška, koju ste dali struci i našim najmlađim i najvažnijim građanima – poručio je dr Kavarić.

Generalni direktor Direktorata za naučno-istraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke, Darko Petrušić, kazao je da je na prošlom Kongresu bilo učesnika iz sedam, dok je ove godine u pitanju 13 zemalja.

– Imamo oko 400 posjetilaca ovog Kongresa, sve ukupno iz 13 zemalja i jako smo ponosni na to. Crna Gora je dokazala da posjeduje kapacitete što se tiče našeg tradicionalnog gostoprimstva i siguran sam da ćete se ovdje lijepo osjećati – poručio je Petrušić.

– Ono što je značajno sa stanovišta nauke  jeste da se velika pažnja posvećuje medicini, posebno pedijatriji. To je jedna od najosjetljivijih, najtežih oblasti, zbog toga što je teško imati pacijenta dijete. Ali to je jedna od najzahvalnijih oblasti, jer je svaki uspjeh u tom pogledu velika nagrada i investicija za budućnost. Kada liječite dijete, a za 20 godina dođe čovjek i zahvali vam se, mislim da nema veće nagrade – kazao je Petrušić.