Podstrek za rješavanje svakodnevnih problema iz ortopedije i traumatologije

0
734

43-ortoPrvi ortopedski i traumatološki dani u Crnoj Gori realizovani su zahvaljujući trudu organizatora – Udruženja ortopeda i traumatologa Crne Gore (AMOT). Ovaj događaj sa međunarodnim učešćem za mjesto susreta imao je Hotel „Queen of Montenegro”, u Bečićima, a trajao je od 25-og do 27-og oktobra. Prof. drŽarko Dašićbio je predsjednik Organizacionog odbora Dana, a u svojstvu članova tog tijela pojavili su se i dr N. Bulatović, dr A. Jušković, dr V. Vujović i dr N. Abdić. Članovi još dvaju odbora, Naučnog i Počasnog, doprinijeli su da ovaj skup dobije na relevantnosti i stručnoj i naučnoj referentnosti. Jedan od traumatološke dane Crne Gore, prof. dr Žarko Dašić, poželio je prijatan boravak na ovom skupu svojim kolegama, pred­stavnicima farmaceutske industrije i ostalim posjetiocima. On je ovom prilikom podsjetio da je posljednji veliki susret ortopeda i traumatoga u Crnoj Gori organizovan 1982. godine, kada je u Perazića dolu održan VIII kongres JUOT-a. Jedan od organizatora bila je i Sekcija ortopeda Crne Gore. – S obzirom na ubrzani razvoj ortopedije i traumatologije, novoj generaciji crnogorskih ortopeda i traumatologa ostalo je u zadatak da organizuje sastanak koji bi okupio kolege i prikazao najnovija dostignuća i rezultate učesnika Počasnog odbora Prvih ortopedskih i traumatoloških dana bio je i doc. dr MiodragRadunović, aktuelni ministar zdrav­lja.Nakon svečanog otvaranja skupa, realizovanog 25-og oktobra, uz prigodan muzički program, koktel dobrodošlice i pozdravne govore, brojni učesnici i posjetioci skupa imali su priliku da učestvuju u radu ovog naučnog događaja, bilo u svojstvu predavača, ili auditorijuma. Otvarajući Prve ortopedsko­iz jednog od najinteresantnijih segmenata ortopedije, aloartroplas-tike kuka i koljena, kao i da dotakne mnoga pitanja i dileme u liječenju traumatizovanih bolesnika. Zato je ovaj sastanak značajan trenutak u životu našeg Udruženja, jer će biti novi podstrek za rješavanje svakodnevnih problema iz ortopedije i traumatologije a ujedno i stvaranje ambijenta za sticanje novih naučnih infor­macija i još bolju budućnost naše struke. Na taj način se stimuliše kliničko i bazično istraživanje – istakao je, pored ostalog, dr Dašić. – Posebno me raduje činjenica da je naš sastanak osim kolega iz Crne Gore okupio i kolege iz susjednih zemalja, kako bi se i na taj način unaprijedila i poboljšala regionalna saradnja, i mislim da smo u tome uspjeli. Sa ponosom mogu da Vam saopštim da na sastanku učestvuju koleginice i kolege iz skoro svih bivših jugoslovenskih republika – naveo je dalje on. Bila je ovo prilika i da se istakne uloga glavnog sponzora događaja -zagrebačke firme „Lima”. U ulozi pokrovitelja skupa našli su se i Fond zdravstva Crne Gore i još neke crnogorske kompanije.

Udruženje ortopeda i traumatologa Crne Gore AMOT najmlađe je udruženje ovog tipa u Evropi. Formirano je krajem decembra 2010. godine, a zvanično primljeno u matičnu evropsku organizaciju na 12-tom kongresu EFFORT-a, održanom u Kopenhagenu, početkom juna 2011. godine.

Realizovano blizu 60 predavanja

Naučni odbor Prvih ortopedskih i traumatoloških dana u Crnoj Gori odabrao je 5 predavanja po pozivu eminentnih stručnjaka ortopedske hirurgije i traumatologije, kao i 54 prezent­acije u čijem je izboru učestvovalo 18 kolega iz 5 zemalja i 11 institucija. Prvo u nizu stručnih predavanja održao je prof. dr Delimar Domagoj, predavač po pozivu iz Zagreba. Tema njegovog izlaganja bio je modifikovani lateralni pristup za ugradnju totalne endoproteze kuka kod bolesnika sa visokom displazijom. U nastavku su se ređala izlaganja na temu artroplastike kuka, njegove luksacije i protetike, fraktura kostiju nakon implantacije, računarskog modeliranja i tumorske endoproteze zgloba, preven­cije komplikacija, oralne tromboprofilakse, kvaliteta života pacije­nata, njihove rehabilitacije, pitanja terapije ramena, koljena, čašice, karličnog prstena i acetabuluma, inovacija u liječenju, povreda ligamenata i meniskusa, kombinovane biološke terapije, hirurškog liječenja i brojnih drugih stručnih izazova. Veliki broj stručnih i naučnih preporuka koji su slijedili iz ovih prezentacija obrazložen je u okviru diskusija koje su pratile predavanja. Budući da je ovaj skup imao i karakter prilike za druženje i upoznavanje sa kolegama, on je dijelom realizovan i pod vidom promocije čari Budvanske rivijere i Bokokotorskog zaliva, čime je, po riječima organizatora, upotpunjen cjelokupni doživljaj ovog sastanka.