Prevencija alkoholizma i narkomanije

0
679

Tačna je postavka da su bolesti zavisnosti prije svega društveni, a tek potom medicinski problem. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (Investing in Mental Health, WHO, Geneva) ove maligne sociopatološke pojave se ogledaju u 76,3 miliona osoba oboljelih od alkoholizma i više od 15 miliona zavisnika o drogama, pri čemu je najviše zastupljena zavisnost 0 opijatima (heroin). Zdravstvena služba, iako ograničenu, ima i istaknutu ulogu u predstavljanju koncepta zdravog življenja, odakle i stav da domovi zdravlja, kao referentni centri primarne zdravstvene zaštite, ne bi trebalo da ograniče svoje preventivne aktivnosti u ovoj oblasti na one koje se realizuju samo u okviru centara za mentalno zdravlje.

Vodeći se time, „izlaskom na teren”, tako i prilazeći ovoj problematici na sveobuhvatniji način, u periodu od početka marta do kraja maja 2013. godine, Dom zdravlja – Pljevlja realizovao je projekat pod nazivom „Prevencija alkoholizma i narkomanije među osnovcima u Pljevljima” podržan od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Projektom je rukovodio dr Ilhan Tursumović, direktor Doma zdravlja – Pljevlja.

Predavanjima su obuhvaćene sve gradske i seoske osno­vne škole, ukupno 14, gdje su ciljnu populaciju činila djeca starosti od 10 do 15 godina života, za koju smo vjerovali da jeste odgovarajuća za realizovanje istih, ali i njihovo istinsko prihvatanje („zdravo jezgro”). Prezentacije su bile usmjerene na sljedeće tipove prevencije: sticanje informacija o alkoholu i drogama, efektima njihove konzumacije, edukaciju o sistemu vrijednosti koja uključuje rad na samopoštovanju i prihvatanju normi ponašanja za grupe i pojedince, obuku o socijalnim vještinama za odupiranje pritisku okoline i donošenje odluke u pogledu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, te iznalaženju i podsticanju alternativnih vannastavnih aktivnosti u školi. Nije se pri tome izostavilo ni podsjećanje na značaj prihvatanja i inkorporiranja u svakodnevnicu adolescenata zdravih stilova života, zdravog i cjeloživotnog učenja, ali i altruističkih oblika njihovog društvenog angažovanja. Predavanja nisu obuhvatala sadržaj zastrašujućeg karaktera, dajući pritom djeci mogućnost i slobodu da, na osnovu izloženih informacija, sama budu donosioci odluke: život ili destrukcija istog.

Ljekari Doma zdravlja – Pljevlja, Roksanda Pejović, Mirha Hasanbegović, Anka Stanić, Dobrila Kečina, Dragica Gačević, Ernes Gadio, Tarik Kujundžić i Miloje Jestrović održali su prezentacije na časovima biologije, gdje je auditorijum činio razred od ne više od 30-ak đaka, čime se u projektu postavio zahtjevniji zadatak pred pedavače, ali što je za rezultat imalo i uspostavljanje željene interakcije sa osnovcima, njih oko 1.600. Slogan projekta, istaknut na pratećem materijalu u vidu postera i flajera, glasio je: „Želim od života mnogo više, alkoholu i drogama se loše piše! Biram da znam. S osmijehom kažem: NE, HVALA!”

Realizacija predavanja, na radost djece i ljekara, bila je prilika za neposrednu razmjenu stavova, slobodniju komunikaciju, i odbacivanje uvriježenih „istina” ili „neistina” o fizičkom i psihičkom razvoju, konzumaciji alkohola kao dokazu odraslosti, „rekreativnim drogama”…

U narednom periodu Dom zdravlja – Pljevlja će nastaviti sa sličnim aktivnostima.

 

Piše: dr med. Mirha Hasanbegović, Dom zdravlja – Pljevlja